KITA 3/2018 - Page 73

Huoneistokohtainen vedenmittaus TODELLISUUDEN VOI MUUTTAA VASTA, KUN SEN TUNTEE Lämmin vesi on arvokasta tavaraa, nestemäistä kultaa – saunapäivinä peseytyminen on kiukaan lämmittämistä kalliimpaa. Siksi huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen ja laskutukseen liittyvät päätökset on puntaroitava huolella. KAHDENTOISTA MINUUTIN suihkuun kuluvalla energialla jääkaappi hurisee kolme viikkoa ja televisio pauhaa yötä päi- vää viikon. Vedensäästö on energiansäästöä, merkittävää sel- laista. Vedenkulutuksen pienentämisessä ei ole kyse elintasosta luopumisesta vaan arjen hienosäädöstä. Todellisuuden voi muuttaa vasta, kun sen tuntee ja siksi huoneistokohtainen, reaaliaikainen ja tarkka kulutuslukema on muutoksen avain­ tekijä. seen, on vähennys merkittävä. Euroiksi omat valinnat muuntu- Kun omat valinnat konkretisoituvat numeroiksi, on tottumuk- vat kuitenkin vasta kulutuksen mukaisen laskutuksen myötä. siin helppo tehdä muutoksia. Älykäs vedenmittaus ja kulutuksen mukaan laskuttaminen Suomen johtava vedenkulutuksen ja -mittauksen asian- ovat tätä päivää. Sellaista kuin kaiken elämisen ja olemisen tuntija Verto on jo vuosia tilastoinut huoneistokohtaisen pitäisi olla: oikeudenmukaista, taloudellista, ympäristöystäväl- mittauksen vaikutuksia kulutuslukemiin. Tulokset ovat vaikutta- listä ja vaivatonta. n via: vedenkulutus laskee keskimäärin kolmanneksella. Ja koska kotitalouksien energiasta lähes puolet kuluu veden lämmittämi- Lisätietoja: www.verto.fi Potkua lajitteluun KUTSU JÄTENEUVOJA TALOYHTIÖÖN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MIETITYTTÄÄKÖ JÄTTEIDEN lajittelu taloyhtiössä? Miksi monissa taloyhtiöissä käynnistynyt neuvojan vierailulla. Neu- lajittelu kannattaa? Onko uuden jätelajin keräyksen aloitta- vojalta saa vastauksia niihinkin kysymyksiin, joihin lajittelu­ minen suunnitelmissa? Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen ohjeista ei ole riittävää apua. taloyhtiöt voivat tilata Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toimittaa taloyhtiöön tilauksesta myös asukkaille jaet- HSY:ltä maksutta neuvojan asukastapahtumaan. Neuvontatuo- tavia maksuttomia jäteoppaita sekä kuvallisia muovitettuja kio on paikallaan erityisesti, kun lajittelu muuttuu uuden kerät- lajitteluohjejulisteita jätekatokseen kiinnitettäväksi. tävän jätelajin myötä. Esimerkiksi muovipakkausten keräys on Sähköinen uutiskirje kertoo ajankohtaisista asioista Pääkaupunkiseudun isännöitsijät ja talohallitukset pysyvät parhaiten ajan tasalla palvelutarjonnasta tilaamalla sähköpostiinsa HSY:n maksuttoman uutiskirjeen osoitteesta uutiskirje.hsy.fi (valitse Isännöitsijöiden tietopalvelu). Uutiskirje tarjoaa myös kausivinkkejä asukkaille tiedottamiseen, kuten kiertävien keräysautojen aikataulun ja tulostettavan julistepohjan siitä viestimiseen. Lisäksi uutiskirjeestä saa tietoa HSY:n talo­yhtiöpäättäjille järjestämistä infotilaisuuksista ja tutustumiskäynneistä, sekä muuta ajankohtaista tietoa kiinteistön jäte- ja vesiasioista ja energiansäästöstä. n Lisätietoja: www.hsy.fi 3 /  2018  kita 73