KITA 3/2018 - Page 50

NÄKÖKULMA Juhani Siikala RI, Ekon. KJs Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n hallituksen jäsen TALOYHTIÖN HYVÄSTÄ HALLINTOTAVASTA STRATEGIAAN KIINTEISTÖLIITTO, ISÄNNÖINTILIITTO ja Kiinteistöalan Taloyhtiön hallinnon ja osakkaiden vastuulla on hallitusammattilaiset AKHA ry ovat julkaisseet yhteisen hoitaa taloyhtiötä niin, että kiinteistön arvo säilyy tai suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Taloyhtiön jopa nousee. Tällöin osakas voi myydä huoneistonsa hyvä hallintotapa -suositus on tarkoitettu kaikkien taloyhtiöiden mihin ajankohtaan hyvänsä, eikä joudu taloudellisesti ja niissä toimivien käyttöön. Suosituksen tavoitteena on häviämään myydessään huoneistonsa esim. putkiremonttia edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, ennen tai sen jälkeen. parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon. Taloyhtiölle on tämän lisäksi hyvä laatia strategia, jotta Strategia kiteyttää osakkaiden ja asukkaiden näkemykset siitä, millainen heidän taloyhtiönsä on ja mitä he haluavat sen eteen tehdä. Asukkailta kannattaa sen johtaminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tätä var- tiedustella esimerkiksi sitä, mitkä asiat ovat heidän ten yritykset ovat kehittäneen oivallisia työkaluja. Hyvä esi- mielestään tällä hetkellä hyvin ja mitä heidän mielestään merkki on kattoja rakentavan, niitä korjaavan sekä huoltavan pitäisi kehittää. firman kehittämä Elinkaarikatto niminen tuote, jossa katolle Strategian laadintavaiheessa taloyhtiön osakkaita turvataan hyvä toimivuus pitkälle aikajänteelle ja saadaan ja asukkaita tulisi kannustaa pohtimaan sitä, mitä he katolle takuu 25 vuodeksi. asumiseltaan odottavat. n 50 kita   3 /  2018