KITA 3/2018 - Page 22

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan Kireät pakkaset eivät enää piinaa samusalolaisia, Bauerin ansiosta asunnot ovat tasaisen lämpimiä. LIUOTUSHOITOA TALOYHTIÖN LÄMMITYSVERKOSTOLLE TEKSTI: ANNA-LIISA PEKKARINEN KUVAT: MARKO LINDEBERG Asunto Oy Samusalolla Savonlinnassa on Bauerin vedenkäsittelylaite jo kuudetta vuotta lämmitysverkostoa puhdistamassa. Se on ratkaissut taloyhtiön ongelman; huonosti lämmenneet patterit ja kylmät asunnot. Ongelma kärjistyi ankarana pakkastalvena 2011, kun yhti HZ\[]\ZY\\\H0]Z\00XX[0\0훋0]\0\]X[[0Z[][Z\Z[[]\ZZZZ[8'S0]\ڰ\[p]]]ZZZ]]H]\Y[Z[[[Z\[[\BY]Z]HZ]0]ZZY[x'K\[YH[]Z[ZY[ZH\][[]Y\0H[Z[H]\Y[]Z[[BZ[0]Y\\[]Z[[]\[ۋ]\Z]Z[XB[ZpH\Z[]Z\ZH]\]\ۈ]Z[XK[H[HY[[[p0\[Z[Kۙ[X]\Z]] ]]H\[\\[[ 0 ]\H]KZZ0\0H\[[]]0]0 HZZ\[[]\[Z\]\]]]\Z]H[]0p[[H\[XX[^]]\[0\[Z\Z\X[[[[ZY[ZH[HX\ZZ[[H][]]Y\\HH^\HY\Z[ZpZY[\XX[0\0Z]00[Z]\]]\[p0 0]\]\ZY[[ۛ0\[[Z[[]H\Z['SH\ZZ\HZ]]ZH[ZH\0[]K]]BZ\KH\XH]\Z\HZ\Y\00][XX[][X[[YH\ڙ[[ܘ][ZpY[H\Y[\[pH]Y[ZZ]]Y[ZXK\XHZZ]0Z^ZpY[^p훝Z\p[]ZXKZY[]]]]Z]] \XH00\]][ݚ\]] [Zp]Z[]]^p\]Z[]H]Y\[\[[Z\KZpZH\ژH[Z[HZ[KHX]]]\]Y[\H[[\HZHY\00\]K'H0\[[p0]H8"H 8"L N