KITA 3/2018 - Page 16

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan MITEN PUTKIREMONTTI MENEE PUTKEEN TEKSTI: MARKO VESTERBACKA KUVA: MIKKO JOONA ”PUTKIREMONTTIIN KANNATTAA alkaa valmistautua hyvissä ajoin”, tähdentää Reijo Pitkänen tärkeimpänä neuvo­ naan. Pitkänen on eläkkeellä oleva rakennustarkastaja ja Asunto Oy Tiirismaantornien hallituksen puheenjohtaja. Suuressa hel­ sinkiläisessä taloyhtiössä toteutetaan hybridiputkiremontti kah­ dessa vaiheessa. Ensin remontoitiin sukittamalla viemärit viime kesän ja syksyn aikana. Toisessa vaiheessa kunnostetaan käyt­ tövesiputket ja muun muassa sähköjärjestelmät ja iso osa kyl­ pyhuoneista. Taloyhtiöön kuuluu kolme kahdeksankerroksista kerros­ taloa, joissa on yhteensä 126 asuntoa. Vuonna 1971 valmis­ tuneiden talojen putkiremonttia suunniteltiin taloyhtiön hallituk­ sessa useampi vuosi: ”Ainakin kolmen, ellei neljän vuoden ajan hallitus piti Asunto Oy Tiirismaantornien isännöitsijä Tuomo Nenonen (vas.), hallituksen puheenjohtaja Reijo Pitkänen ja insinööritoimisto Buildnet Oy:n toimitusjohtaja Tapio Falck. remonttiasiaa kokoontuessaan esillä ja vei sitä pikku hiljaa eteenpäin”, Pitkänen muistelee. ”Kävimme muun muassa Kiinteistöliiton järjestämissä esit­ telyissä eri työmailla ja perehdyimme eri menetelmiin. Näin pääsimme varmuuteen siitä, minkälainen menetelmä juuri näi­ hin meidän taloihimme parhaiten sopii.” Vaihtoehdoista ensimmäisenä hylättiin kallein eli perintei­  Tämäkin remontin toteutustapa aiheuttaa omat erityiset päänvaivansa. Alkututkimusta tarvitaan enemmän kuin perin­ teisessä putkiremontissa. Isännöitsijä Nenonen toteaa lisäksi, että on esimerkiksi rat­ kaistava, miten remonttilaskussa hyvitetään niitä osakkaita, jotka ovat kunnostaneet kylpyhuoneensa ja käyttövesiputkensa nen putkiremontti, jossa ”pannaan kaikki matalaksi”. Hallitus aikaisemmin omalla rahallaan. Jatkossakin on otettava huo­ halusi ilman muuta säästää osakkaiden aikaisemmin omalla mioon, että taloyhtiön käyttövesiputket ovat osittain eri elin­ kustannuksellaan kunnostamat kylpyhuoneet. kaaren vaiheissa. Mutta isännöitsijän näkökulmasta nämä Hallitus päätyi yksimieliseen ratkaisuun: ”Katsoimme, että eri menetelmistä sukitus on meille fiksuin vaihtoehto.” Taloyhtiö valitsi viemärisukitusten käytännön toteuttajaksi päänvaivat ovat pieniä harmeja suuriin säästöihin verrattuna: ”Tämä toteutus on kokonaistaloudellisesti oikein merkittä­ vän paljon edullisempi perinteiseen linjasaneeraukseen verrat­ tuna”, Nenonen summaa. kokeneen porvoolaisen Picote Oy:n. Koko hybridiremon­ tin projektinjohtajaksi ja valvojaksi se valitsi alan johtavan Hyvin sujuva putkiremontti luo yhteishenkeä insinööritoimiston Buildnet Oy:n. Buildnetin toimitusjohtaja Tapio Falck pitää Tiirismaantornien Nyt, kun ensimmäinen vaihe on takana, hallituksen puheenjohtaja Pitkänen jakaa kehuja Buildnetille ja Picotelle: kaikki on mennyt hienosti, ja budjetissakin on pysytty hyvin. Kehut vahvistaa myös taloyhtiön isännöitsijä, Myyrmäen Huolto Oy:n Tuomo Nenonen. ”Asukkailta tuli urakkaan liittyviä reklamaatioita erittäin vähän, vain muutamia”, Nenonen kertoo. ”Haittaa asumiselle oli yhtä huoneistoa kohti vain kutakuin­ hallituksen toimintatapaa malliesimerkiksi kelpaavana. ”Mitä isompi taloyhtiö on, sitä todennäköisemmin osak­ kaissa on ihmisiä, jotka ihan periaatteesta vastustavat kaik­ kea. Tämä putkiremontti valmisteltiin hallituksessa hyvin.” Hallitus, joka perehtyy huolella oman taloyhtiön tarpeisiin, osaa etsiä juuri sen kannalta teknisesti ja taloudellisesti järke­ vimmät vaihtoehdot ja niiden toteuttajat. Hyvä hallitus myös ymmärtää, että putkiremontti on hel­ kin kaksi viikkoa. Siksi ajaksi kaikille oli järjestetty sisäkäymä­ posti asukkaille aikamoinen mörkö, mikä sekin saattaa aiheut­ lät ja peseytymistilat taloyhtiön kellaritiloihin.” taa päätöksenteon vaikeutta ja riitaisuutta. Kun putkiremontti Remontin toisessa vaiheessa kunnostetaan käyttövesiput­ kisto, sähköjärjestelmät ja suurin osa kylpyhuoneista. 16 kita   3 /  2018 otetaan kokouksissa ajoissa ja toistuvasti käsiteltäväksi, ajatuk­ set kypsyvät ja tarpeettomat huolet hälvenevät.