KITA 3/2017 - Page 62

RAKENNUSPÖLY UHKAA ASENTAJIEN JA ASUKKAIDEN TERVEYTTÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: IMU-TEC OY Kerrostalojen saneeraustyömailla syntyy helposti hienojakoista pölyä, joka voi levitä työmaan ja rappukäytävän hengitysilmaan – ja pahimmissa tapauksissa joka puolelle rakennusta. Pölynhallintaa tarvitaan työ- ja asuinturvallisuuden takia. Sekä urakoitsijan että taloyhtiön kannattaa varautua mahdollisiin pölyongelmiin jo hyvissä ajoin etukäteen. YLEENSÄ PÖLISEVÄ työmaa tai vähintäänkin pölisevät työ­ eivät saa päästä leviämään, kun työmaalla puretaan tai uusi­ vaiheet eristetään remontin ajaksi kiinteistön muista osista. taan homeisia rakenteita”, Hanhela sanoo. ”Alipaineistuksella varmistetaan, että haitallinen tai häirit­ Asuinkerrostalojen remonteissa paljon pölyä syntyy esimer­ sevä pöly ei pääse leviämään”, toteaa Työturvallisuuskeskus kiksi kylpyhuoneita ja keittiöitä korjattaessa. Myös lattiarakentei­ TTK:n toimitusjohtaja Rauno Hanhela. den piikkaaminen ja hiominen ovat varsin pöliseviä työvaiheita. Monesti ainakin osa talon asukkaista jatkaa asumista huo­ ”Etenkin parketin hionta voi olla ongelmallista, koska sen neistoissaan esimerkiksi putkiremonttien aikana, joten heidän yhteydessä ilmaan nousee hienojakeista kovapuupölyä, joka on terveyttään on suojeltava. Työntekijöitä puolestaan uhkaavat todettu terveydelle vaaralliseksi. Samaten esimerkiksi betonissa pitkäaikaiset altistumiset monenlaisille pölyille ja pienhiukka­ esiintyvä kvartsipöly on vaarallista, sillä sen on havaittu aiheut­ sille – ja erilaiset vakavat ammattitaudit. tavan työntekijöille kivipölykeuhkosairautta”, Hanhela tähden­ ”Jos työmaalla tehty asbestikartoitus osoittaa, että puretta­ vat materiaalit sisältävät asbestia, on otettava käyttöön vielä tää. ”On tärkeää, että työmailla käytettävissä hiomalaitteissa on tiukempia suojauskäytäntöjä kuin muilla työmailla”, muistuttaa pölyntorjunta kunnossa ja että työntekijöiden henkilönsuojaus Hanhela. on ajan tasalla.” Asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Asbestityö on luvanvaraista ja Hyvä suunnittelu vähentää riskejä se edellyttää kirjallista turvallisuussuunnitelmaa. Asukkaiden näkökulmasta pölyn aiheuttamat haitat ovat lyhyt­ aikaisempia. Vaarallisia materiaaleja ”Toisaalta jos jollakin on valmiiksi jokin hengityselinsairaus, Talon sisällä olevien työmaiden eristämiseen käytetään ole­ altistuminen työmaalta leviävälle pölylle voi pahentaa sitä”, massa olevia seinärakenteita tai tarvittaessa ilmatiivistä suoja­ Hanhela huomauttaa. muovia. Onkin tärkeää, että asukkaille tiedotetaan Z[Z\0휙[[۝0B0p[Y\]\pXXHۈ][\Z[Z\XHZ[KY[XZ\\HZ]\H]\Z[\Z[\ZZ]H0\]0BZZH\Y\ZH\ZX[\ؙ\]p틈HZ00[\Z[pHYH^pܚ]\HZH\]0Y[ZZ]][XHY[KۚH][pBZ[[Y[KH[X[H\0[X\H0pH\00[Z\H]]X[H[ۈHHZZXH\00 p흘ZZZ]HZZ]]pB]pZ\0[ژ][[YY[[[[KZ[[\\]X[][X[HY[[ۙ[X]YX[Z][[Z[[[YKZZ[H[][Z[K\Y\ۈ\ؙ\]pXXKp훝ZZ[0ۈ\[\][[HܛXK]0[ۙZ\ܙ[[۝Y[][ZB][][H]]XH\Z[\[\K[ژ]X]Y] HZZ]X[00\]Z\H[][\H8'T0[]pZ\[\0Z[[ZHZ[0HZ[HZ]0pB[[[YY[H\[Z\K\ؙ\\][[H]X[[H[p훝ZZ[[X]]ZYHZH\[Z\Kp훈[XZZ[[\\H[Y[\[Y\ZHZZ[]H][00\X[HHZZ]XHp\Z[[][X[HpXX[HZX]\Z]0B]ZZ\\Hۙ[XZY[ Z] 'B'S^pY]]\[ܚ]Z\H[]XHݙ[XH[X[B^\\pY[][ZpZ[\ؙ\XH][0\ YZ]p]H8"H 8"L M¸'R\Z]ZH]XHX[[[00훜p[ڙ[X\X][KH[Y[ZZ\]H^p\Z\\[\]]Y['