KITA 3/2017 - Page 55

Asuinkiinteistöjen jätehuoneissa tarvitaan yhä useampia keräysastioita. Joillakin paikkakunnilla jätteiden kierrätys ja erilliskeräykset ovat johtaneet siihen, että suurissa taloyhtiöissä jätteitä lajitellaan jopa seitsemään erilaiseen keräysastiaan. Astioiden lisääntyvä määrä voi aiheuttaa kiinteistöissä tilaongelmia. Toisaalta jätteiden lajittelu auttaa myös säästämään jätekustannuksia. TOIMITUSJOHTAJA SATU VIRTA turkulaisesta Isännöinti- sutta vastaan kodin vaarallista jätettä, sähkö- ja elektroniikka- mestarit Oy:stä kertoo, että monissa taloyhtiöissä joudutaan laitteita sekä metalliromua. pohtimaan pihan ja jätehuoneen tilajärjestelyjä kierrätettävien jätejakeiden erilliskeräysten laajentuessa. ”Nyt tarvitaan jo aika monta keräyssäiliötä erityyppisille Syväkeräyssäiliöitä myös erilliskeräyksiin Jätteiden syväkeräyssäiliöitä valmistavan ja markkinoivan jätteille, ja pakkohan ne on saada jotenkin mahtumaan”, hän Molok Oy:n tuote- ja brändipäällikkö Samuli Hellemaa on sitä sanoo. mieltä, että syväkeräysjärjestelmä toimii tehokkaammin kuin ”Jätehuoneisiin on vaikea järjestää lisätilaa. Nyt kun esi- merkiksi Turun alueella otettiin käyttöön viimeisimpänä biojät- tavallisiin jäteastioihin perustuvat jätteiden pintakeräysjärjes- telmät. teen erilliskeräys, joihink FV7L;fVGWGF&V( 7l:FW,:G6V:BfF'fFFV7L;fV:GFVЧFWW6:GFVVVFVfW&Ɨ6W,:G6V:BGVVRF67VW766V7FFGWVf'6V6W7Fל;g0fV:BWf76fVW76( 斖WVF7&VV6WFW7FL:FV7l:FW,:G2Ю( F6F676FF;f7L:B :L:FGGG6VFগ67l:FW,:G7<:FƜ;fL:Bf'6涖6V:GGFVVW,:L:F֗7L:Bf"ЧFV( Ч<:FƜ;gB:GGFV^( :F6( 7l:G<:FƜ;f7<:BVV:F6FVWGFFV<:FƜ;fFVGV7l:FƜ:BfF'fVF2W6W&6FV7L;g7<:@WB6cƗG&:GFV7FFGVWGGФ:G&:GFVV:GFVW,:G67<:BFW7Ff76斖7l:FW,:G6:G&W7FV:L:B:GFWGL:FW7<:B&GL:L:@f'F'fWGL:BW&f6FW',:GFWGL:Gl:F6GV6W'FWVVFW766<:FƜ;fFVGV疲Ц:GGFVVW&Ɨ6W,:G67L:BVFVFFVV6WBl:FVWl:GBW6:L:G&&6VGF( Ю( :FL:BFW&V6FFVfל;g26WFƖW,:GL:L:FFWGL:Gl:G7F( Ю( 7V766GFVF斗L:FFVGL:Gl:G@FƗ6WB:GGFVWB6V:GFV7FF&:GGFVVBЧFVV֖V涖VVVFVFW&ЦƖV( ФFV7L;fV:GFV7WBfBGW'V6WVGVfRW76VWBWWFVW7FW6Ɨ<:F:B:GFV7VGVƒVV7FЦVVV:L:G,:FV6WFWGFfW'W67R( 斖 :BFF;gB&l:GB&6V:G&V7L:BЦ:L:F:GFVVF6W2<:F;fG6:GB7V6GFfBF;fL:@( Х7l:G<:FƜ;f7<:@VV:Fশ6FVWGFFV<:FƜ;fFVGV7l:FƜ:@fF'fVF়:GGL:F:L:FVFf:GFV7FFF6GFVfЦFGVL:L:BVF7L:B'fV֖<:L:G7L:L:BVƦWGW6Ч7V76VƗ6W7FRל;g2WWf:GFVVFVV7FGFVW7F( 26V<:L:G7L:L:BW7FV6( f'FЦG6VRशWl:F6FF;fFVRFWFW6V&6fWl:GG6fV6W76W'GVWB&6BVЧ6WBfFW,:GL:B( 6fFF2F;fFVR:GL:BЧfRW'GVWBWWB&WB6W2F6:GFVVV6fVL:L:F7l:FW,:G7<:FƜ;fL:BFW'W7G:BVVЧ6VFVƖV6WB<:FƜ;gBfBfRGVVWB:BVЧ6V֖6( ԷV֖2<:FƜ;b6fVGWRW&G6VfW&Ɨ6W,:G6:@W,:GGL:GfRW',:GFWGL:GfR:GGFVR6<:FƜ;l;fЦFƗ7FW,:GL:BW&6:GFVVF( VVFFV斖66:GGFVL:B( 2fVVV( 2WGL:B斖PL:L:B:G&W7L:L:B6VƦWGW2W&6VVL:G7L:BW'GFF;fRV7FW',:GG7L:@GW&Ɨ<:FVV( f'F&֗GFVVRW',:GG6FW&ƖVW&Ɨ6W,:G6WBfBVGVVWB:GFRФVƗ6W7F7VFVGVƗ6fVL:BVVWBWW@B:GGFVV<:BVƗ6R:GFV6V֖R :L:FWV涗6WRЦGVW'L:L:BWl:GFVFVW,:G6WFFGFfBЦV76fRgV6W&GL:Gl:G7FW6W&6V6v6WVGV :G&7L;gfVWB5GFFV7L;fF6V6VWFƖW,:G6V'&2У2(#p(FSP