KITA 3/2017 - Page 53

”TALOPESULAT OVAT kokemassa jonkinlaista renessanssia. Onneksi melkein jokaisessa kerrostalossa on pyykin­ Niitä tehdään ja uudistetaan nykyisin yhä enenevässä mää- kuivaushuone ja siellä jonkinlainen kuivauslaitteisto. Pyykin rin. Olen mel kein 40 vuotta ollut tekemisissä talopesuloiden kuivaus on ehdottoman järkevää siirtää asunnoista kuivaus- kanssa ja olen huomannut käyttötottumusten muutoksen. Muu- huoneisiin. Nykyaikaiset lämpöpumpputekniikkaan perustuvat tos näkyy myös alan yritysten liikevaihdon kasvuna. Esimer- pyykinkuivauslaitteistot ovat erittäin tehokkaita, pyykit saa kui- kiksi nuoremmassa polvessa monella on tottumusta toimivan vaksi jo runsaassa tunnissa. talopesulan käytöstä opiskelija-asunnoista”, kertoo Talopesulat Oy:n markkinointipäällikkö Jorma Hyrske. Isännöintitoimisto J-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Jani ” Oförsagd ei jaa Hyrskeen optimistista näkemystä alan kehityk- sestä. Talopesulan ”Osa isännöimistämme taloyhtiöistä on luopunut pesu- huoneista, kun pesukoneet ja muut laitteet ovat tulleet uusimis­ päivitys on ikään, koska pesuhuoneella on ollut liian vähän käyttäjiä. Uskon, että tämä on kasvava suuntaus, kun asukaskunta nuo- helpointa tehdä renee. Pääosa meidänkin asiakkaistamme on kuitenkin uusi- nut koneet ja jatkaa pesuhuoneiden käyttämistä edelleen. putkiremontin Yhdessä kohteistamme on paljon asuntoja ja pienet kylpy- huoneet. Siellä talopesulaa käytetään tosi paljon”, Oförsagd yhteydessä. sanoo. Hyrskeen mukaan joidenkin taloyhtiöiden luopumiseen pesuhuoneista vaikuttaa osaltaan se, että Suomessa on val- tava määrä päivittämättömiä talopesulahuoneita. ”Pesutupa on usein pimeä, rapistunut, ehkä likainenkin ja epäjärjestyksessä. Lattia voi olla liukas edellisen pesijän matonpesun jäljiltä. Ei ole ihmeellistä, jos tällaista pesutilaa ei haluta käyttää. Nykyihminen ei halua leikkiä 60-luvun leluilla. Putkiremontin yhteydessä Pesutilan käyttö nousee huomattavasti, kun tilaan satsataan ”Talopesulan päivitys on helpointa tehdä putkiremontin yhtey­ esimerkiksi kymmenen tuhatta euroa”, Hyrske sanoo. dessä, koska lisäkustannus on mitätön putkiremontin kustan- Hyrske korostaa myös sitä, että talopesula lisää talon nuksiin verrattuna. Pesuhuoneessa saatetaan joutua piikkaa- sisäistä sosiaalista vuorovaikutusta, jos pesukoneita on maan viemäreitä ja putkia auki joka tapauksessa, joten tilan useampia käytössä. Pyykkejä käsitellessä voi samalla jutella päivitys tapahtuu luontevasti samalla kertaa. Toinen tekijä on naapurin kanssa. Tälläkin on merkitystä yhä yksinäistyväm- se, että erillishankkeena tehtynä joku saattaa helpommin vas- mässä yhteiskunnassamme. tustaa pesulahanketta, vaikka siinä ei ole suurista summista kyse. Vanhemmissa kiinteistöissä pienet kylpyhuoneet Hyvin usein taloyhtiöön halutaan talopesula, vaikka itsellä olisi omakin kone asunnossa. Kerran viikossa tai kahdessa on Putkiremonttibuumi näkyy Hyrskeen mukaan selvästi pesula­koneiden tarjouspyyntöinä. ”Ihan joka päivä meiltä tarjotaan pesulakoneita putki­ yleensä tarvetta pestä isompi pyykkimäärä, jossa on esimer- remonttikohteisiin. Se tarkoittaa, että silloin on jo päätetty, että kiksi liinavaatteita. laitteet tilataan kohteeseen ja koneet uusitaan.” ”Kerrostaloasunnoissa ei yleensä ole asianmukaisia tiloja Kun pesutilaan tehdään pieni pintaremontti, uusitaan van- pyykkihuoltoa varten, kuten omakotitalojen kodinhoitohuo- hojen tilalle nykyaikaiset koneet ja laitetaan pyykin kuivatus neet. Varsinkin vanhemmissa kohteissa on hyvinkin pieniä kyl- kuntoon, käyttö lisääntyy Hyrskeen mukaan aivan radikaalisti. pyhuoneita, joihin saattaa juuri ja juuri mahtua pieni pesu- ”Tällaisessa hankkeessa selviää kymppitonnilla aika pit- kone. Pyykin kuivatukselle ei ole kuitenkaan tilaa”, Hyrske källe. Isommassa taloyhtiössä tästä ei tule paljon kustannuksia toteaa. asuntoa kohden, jos koneiden normaaliksi käyttöiäksi laske- Monessa paikassa on myös huoli siitä, että asunnossa pyykkejä kuivatettaessa sisäilman kosteus nousee liian kor- taan 15 vuotta.” Silloin tällöin tulee myös vastaan tilanteita, että saunati- keaksi ja saattaa aiheuttaa pidemmän päälle rakenteellisiakin loja on jäänyt käyttöä vaille ja tähän tilaan on ollut kohtuulli- ongelmia. On myös epämukavaa kuivatella pyykkejä näky- sen helppoa muuttaa talopesula. Talopesula ei sinänsä vaadi villä sellaisissa paikoissa, joita ei ole tarkoitettu pyykin kuiva- kovin ihmeellisiä teknisiä järjestelyjä. Viemäri tietysti tarvitaan tukseen. ja vesi sekä sähkö. n 3 /  2017  kita 53