KITA 3/2017 - Page 48

” Jos siivousta on tehty puutteellisesti, vika ei välttämättä ole työn tekijöissä. vettä. Tilat on kuitenkin usein pestävä kauttaaltaan, joten se eteisten peruspesuja, joten niihin töihin on tilattava toinen yri­ vie paljon työaikaa ja vaikuttaa hinnoitteluun.” tys”, Koskinen mainitsee. ”Portaikkojen siivous vaatii paljon käsityötä. Tavanomai­ sen siivouksen lisäksi on suositeltavaa pestä ja vahata portaat kerran vuodessa.” ”Asunto-osakeyhtiö on asukkaiden omaisuutta. Sitä kan­ nattaa siivota ja huoltaa hyvin, jotta kiinteistön arvo ja asumis­ viihtyvyys säilyvät”, Ollila korostaa. Jos siivousta on tehty puutteellisesti, vika ei välttämättä ole työn tekijöissä. ”Kilpailutusten takia siivoojilla saattaa olla liian vähän aikaa tehdä työ kunnolla. Aikataulut tehdään joissakin kiinteis­ töissä liian tiukoiksi”, sanoo Koskinen. ”Näissä tilanteissa kiinteistöistä reklamoidaan suoraan sii­ voustyönjohtajille, jolloin tilanne saattaa parantua – ainakin Tiukkoja aikatauluja Isännöitsijä Sari Koskinen espoolaisesta A-Isännöinti Oy:stä toteaa, että taloyhtiöihin valitaan siivousyhtiö tyypillisesti referenssien ja osaamisen perusteella. ”Voi toki olla, että joillakin taloyhtiöillä on vääriä käsityk­ siä siitä, millä tavoin siivouksen hinta vaikuttaa työn laatuun.” ”Kiinteistön yleisten tilojen siivoaminen on monesti haas­ teellista. Kaikki siivousyritykset eivät edes tee portaikkojen ja 48 kita   3 /  2017 hetkellisesti.” Koskisen mukaan maalaisjärjen käyttäminen voisi olla avuksi joissakin taloyhtiöissä. ”Isännöitsijän näkökulmasta viikkosiivouksiin olisi hyvä varata sen verran aikaa, että siivoojat ehtisivät tarvittaessa tehdä muutakin kuin vain listan mukaiset työt. Jos seinässä havaitaan jokin uusi hankala tahra, sitä ei nyt ehkä ehditä sii­ vota moneen päivään.” n