KITA 3/2017 - Page 39

KU tapalvelun, jossa kiinteistön päävesimittaria kuvataan reaali- ajassa ja näin saadut tiedot tallennetaan palvelimelle. ”Sen jälkeen analysoidaan vedenkulutuksen muutoksia ja tehdään havaituista kulutuspoikkeamista tarvittavat hälytykset huoltoliikkeille välittömästi. Kulutustiedot tallennetaan isännöin- nin järjestelmiin. Vesimittarilukemat toimitetaan kuukausittain suoraan myös vesiyhtiölle, jos niin sovitaan”, Kajula selvittää palvelun toimintaa. Valvonta toimii 4 000 kiinteistössä Etäseurantapalvelu toimii vesimittaria kuvaavan kameran ja ” Jos vettä vuotaa hukkaan puoli litraa minuutissa, niin lisälasku on 1  000  € vuosittain. 3G-matkapuhelinverkon avulla. ”Mittareita luetaan yhden minuutin välein. Optinen kuvan- tunnistus havaitsee, jos vettä kuluu kiinteistössä koko ajan. Isoissa asuinkiinteistöissä vettä toki käytetään öisinkin, mutta niissäkin on aina vähintään yksittäisiä minuutteja, jolloin vettä ei kuluteta ollenkaan – paitsi jos jossakin on vesivuoto.” Kajulan mukaan vedenkulutuksen seurantapalvelu tuli Suo- messa markkinoille marraskuussa 2015. ”Tähän mennessä palvelu on otettu käyttöön noin 4 000 ”Kehittynyt analytiikka kykenee käsittelemään valtavia määriä dataa pilvipalvelussa.” ”Vesivuotoihin on syytä kiinnittää huomiota jo siksi, että Suomessa vesimaksut ovat kymmenen viime vuoden aikana nousseet 60 prosenttia. Lisäksi puhdas talousvesi on tärkeä kiinteistössä. Pääosa seurattavista mittareista on Suomessa, luonnonvara, josta maailmassa on monilla alueilla pulaa”, mutta palvelu toimii myös ulkomailla”, hän selostaa. Kajula muistuttaa. n 3 /  2017  kita 39