KITA 3/2017 - Page 37

työllistävät nykyisin vahinkosaneerausalan ” Kosteusvauriot yrityksiä varsin paljon. maa-aines on poistettava rakennuksen alta suurtehoimu- autolla, minkä jälkeen poistetun maan tilalle puhalletaan uutta pestyä sepeliä, joka toimii kapillaarikatkona maaperän kos- teudelle. Ulkopuoliset vedenohjaukset ja vesieritykset on saa- tava myös kuntoon. ”Liian heikosti toimiva alapohjan tuuletus voi myös johtaa siihen, että kosteutta tiivistyy lattioiden alle rakenteisiin.” ”Rakennusten yläpohjat puolestaan voivat kastua vuotavan katon takia. Pahimmillaan vesivahinko kerrostalon puuraken- teisessa yläpohjassa on johtanut katon romahtamiseen”, Niini- mäki varoittaa. Pahoja palovahinkoja Saneeraustyötä tarvitaan myös esimerkiksi tulipalojen jälkiti- lanteissa. ”Vahinkojen laajuus riippuu sitä, mitä kaikkea on pala- nut. Joskus sammutusvedet aiheuttavat suurempaa vahinkoa kuin itse tuli, ja kosteuden takia vahingon korjaus voi laajen- tua huomattavasti.” ”Noki ja savu aiheuttavat myös merkittäviä tuhoja. Palosta Korvaukset käyvät kalliiksi Vahinkotilanteissa korvausvastuut riippuvat paljolti siitä, mikä kärsineessä rakennuksessa joudutaan kenties uusimaan kaikki – tai kuka – on aiheuttanut vahingon. Rakenteelliset ja kiinteis- tekniikka, kuten sähköputket. Muuten putkiin päässyt noki tötekniikasta aiheutuvat vauriot seurauksineen ovat monesti aiheuttaa myöhemmin pahoja hajuhaittoja”, Niinimäki selit- taloyhtiön vastuualuetta, jolloin korvauksia haetaan yhtiön tää. kiinteistövakuutuksista. Hänen mukaansa varsinkin muovipalojen jälkeiset sanee- Jos tulipalo tai vesivuoto aiheutuu asukkaan omasta toimin- raustyöt ovat hankalia, koska sellaisissa tulipaloissa syntyy nasta tai laiminlyönnistä, vahingon aiheuttaja voi joutua itse myrkyllisiä yhdisteitä. Monissa asunnoissa on nykyään paljon korvausvastuuseen. muovikuorista elektroniikkaa. ”Pienikin muovipalo voi vaatia laajoja korjaustoimia. Jot- Mikäli palo- tai vesivahingot leviävät muihinkin huoneis- toihin, korvaukset tuskin kattavat kaikkia niitä vahinkoja, joita kut pintamateriaalit on palon jälkeen vaihdettava kokonaan, aiheutuu esimerkiksi irtaimistolle. Tästä syystä kaikilla asuk- jotta tilaan ei jää pysyviä haju- ja sisäilmaongelmia.” kailla olisi hyvä olla voimassa olevat asianmukaiset kotivakuu- ”Vahinkosaneeraukseen on syytä ryhtyä mahdollisimman tukset omassa asunnossaan. Muutoin korvauksia joudutaan nopeasti, jotta savun haju ei ehdi pinttyä materiaaleihin”, Nii- hakemaan vahingon aiheuttajalta oikeusteitse, kenties laihoin nimäki muistuttaa. tuloksin. Joillakin paloasemilla on jälkivahinkojen torjuntaan eri- ”Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa irtaimistoja. Nykyi- koistuneita JVT-yksiköitä, jotka hätätilanteissa hoitavat muun sin myös vuokra-asunnoissa asuvien olisi syytä hankkia koti- muassa kiireellistä vesi- ja kemikaalivahinkojen torjuntatyötä. vakuutus. Ellei vakuutusta ole, esimerkiksi vahingoittunutta Todennäköisesti kaikkein ikävintä saneeraustyötä on kal- masiivous. Sellaisiakin tehtäviä vahinkosaneeraajille tulee vas- taan aika ajoin. ”Jos joku on kuollut asuntoon ja jäänyt sinne vaikkapa useiksi kuukausiksi, saneeraajat joutuvat purkamaan ja avaa- irtaimistoa ei ehkä korvaa kukaan”, Niinimäki huomauttaa. Monesti tulipalon jälkeen ainakin asunnon tietyt huoneka- lut ovat siinä kunnossa, että niitä ei voida eikä kustannussyistä kannata enää pelastaa. ”Huolellisella kiinteistönhoidolla voidaan ehkäistä vähin- maan paljonkin rakenteita, jotta kaikki tarvittavat materiaalit tään osa vesi- ja palovahingoista, mutta tilanteita on monen- voidaan uusia.” laisia. Jos vahinkosaneeraus päästään aloittamaan heti vahin- 3 /  2017  kita 37