KITA 3/2017 - Page 36

KIINTEISTÖVAHINKOJA MINIMOIDAAN SANEERAAMALLA JA VIISAASTI VARAUTUMALLA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: 123RF.COM Palo- tai vesivahingon sattuessa kiinteistössä tarvitaan nopeaa jälkivahinkojen torjuntaa. Ammattitaitoinen vahinkosaneeraus estää lisävahinkojen syntymisen. Parasta on kuitenkin ehkäistä vahingot mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta. Asukkaiden ja isännöitsijöiden omatoimisuus voi olla ratkaisevan tärkeää, mutta tekniikkaakin tarvitaan. KOSTEUSVAURIOT TYÖLLISTÄVÄT nykyisin vahinkosanee- riä materiaaleja – tai laiminlyöty sääsuojaukset työmaa- rausalan yrityksiä varsin paljon. aikana.” ”Tyypillisiä tapauksia ovat vaikkapa vuotovahingot ja Joissakin rakennuksissa alapohjan alle on jäänyt työ- rakennuksen ulkopuolelta rakenteisiin päässyt kosteus”, yrit- maa-aikaisia rakennusjätteitä, jotka lahotessaan aiheuttavat täjä Teijo Niinimäki VASA Palvelut Oy:stä kertoo. sisäilma- ja homeongelmia. ”Kosteusvauriot voivat juontaa juurensa jo talon raken- nusvaiheesta, jos on käytetty väärää rakennustapaa tai vää- 36 kita   3 /  2017 Toisaalta liian hienojakoinen pohjamaa voi kerätä kos­ teut­ta, joka ajan mittaan pääsee talon rakenteisiin. Väärä