KITA 3/2017 - Page 33

Verkoston sakat syynä viileyteen dettiin takaisin pienempitehoiseen – ­ isompi on enää varalla Kun Bauer oli asennettu, asukkaita jännitti, toistuvatko entiset – ja maalämpö laskettiin takaisin nollaan eli peruslämpöön, ongelmat. mikä pienentää maalämpöpumpun sähkönkäyttöä. ”Eivät toistuneet. Lämpö on riittänyt, eikä ongelmia ole enää ollut. Iäkäs naapurini kertoi ilahtuneena, että nyt tarke- Kunpa olisi älytty aiemmin! nee nukkuakin”, naurahtaa Hirvonen. Samaisen naapurinsa ”Taival tänne asti oli raskas, mutta nyt järjestelmä toimii ja lämpöpatteria hän oli käynyt edellistalvena vasarallakin kop- talossa on tasaisen lämmin. Mutta olisimme me voineet hel- sauttamassa, jotta patterin sisäpintojen sakat olisivat irronneet pommallakin päästä, jos olisimme tienneet heti alussa asen- ja patteri olisi alkanut lämmetä. Nyt ei enää tarvinnut vasa- taa Bauerin”, toteaa Hirvonen. roida. Hänen mielestään Bauer pitäisikin laittaa lämmitysver- ”Puhelut ja muut ilmoitukset isännöitsijälle kylmistä patte- kostoon ensimmäiseksi eikä vasta viimeisenä oljenkortena, reista ja viileistä huonetiloista ovat loppuneet. – Ainoastaan ennakoivaksi vakiovarusteeksi sekä uudistaloissa että van- muutama patteri on jouduttu ilmaamaan. Sen jälkeen patterit hojen talojen LVI-remonteissa, poistamaan sakkautumia ja ovat toimineet normaalisti”, isännöitsijä Hakkarainen kertoo. jopa tukoksia. Se säästäisi taloyhtiöt arvausleikkien kustan- Kiertovesinäytteiden mukaan sakka ei ole ollut vedessä, vaan se on ollut kiinni putkistoissa ja toimilaitteissa, ja irronnut Bauerin vaikutuksesta. Ensimmäiset suodattimet pitikin töhnäi- nuksilta ja siirtäisi LV-remonttien tarvetta kenties 10–20 vuo- della. Käyttöveteen ei Baueria tarvinnut asentaa, sillä Nilsiän sinä vaihtaa muutaman viikon välein. Nyt suodattimet voivat vesi ei ole kalkkipitoista. Mutta jos Hirvonen joskus muuttaa olla paikoillaan jo kuukausia, pattereiden kiertovesi on puh- muualle ja rakentaa omakotitalon, haluaa hän sen käyttö­ distunut. vesiverkostoonkin Bauerin, poistamaan alueen mahdolli- Yhtään huoltokäyntiä ei menneenä talvena ollut, näin huol- tokustannuksiakin on saatu alemmas. Kiertovesipumppu vaih- sesta kalkkipitoisesta vedestä aiheutuvat hanojen jumiutumi- set ja kalkkiläiskät kaakeleissa. n KUUMA VESI IRROTTI SAKAT VERKOSTOVETEEN? TEKSTI JA KUVA: ANNA-LIISA PEKKARINEN NILSIÄN UITINKYLÄN kerrostaloyhtiö Asunto Oy Luja- metsä asensi lämmitysverkostoonsa Bauerin vuonna 2015 lämmönsiirtimen vaihdon yhteydessä. ”Ennalta ehkäisevästi. Olin kuullut kokemuksia, että Bauer puhdistaa ja suojelee lämmitysjärjestelmiä”, kertoo isännöit- sijä Juha Ahonen Pohjois-Savon Isännöinti Oy:stä. Kaksirappuinen kolmikerroksinen Lujametsä on valmistunut 1979. Talon alkuperäinen lämmitysmuoto oli öljy. ”Verkostossa kulkenut vesi on ollut kuumaa ja irrottanut aikojen kuluessa verkostoveteen sakkaa, joka kertyi lämpöpat- Isännöitsijä Juha Ahosen isännöimissä kohteissa on Bauerista ollut suuri apu. terien pinnoille kerrostumaksi. Patterit lämpisivät huonosti ja Viime syksynä isännöitsijä sai jo palautetta, että huoneis- venttiilit jumiutuivat. Kun Bauer suodattimineen oli asennettu, toissa on liian kuuma. Niinpä lämpökäyrää voitiin pudottaa ensimmäiset viisi suodatinta töhnäytyivät nopeasti mustaksi. kerralla kuusi astetta. Nyt kahden vuoden jälkeen suodattimet pysyvät jo pitkään vaaleina”, Ahonen selvittää. Lämmönsiirrintä uusittaessa koko lämmitysjärjestelmä huuh- deltiin, patterit irrotettiin paikaltaan ja huuhdeltiin, linjasää- töventtiilit, patteriventtiilit ja -termostaatit uusittiin ja lämmitys­ Kaksinkertainen varmistus järjestelmä säädettiin. Järjestelmälle ei ole tehty muutoksia – lämpöpumppu ja Bauer säätämisen jälkeen. Kokonaistilanteen hahmottamiseksi Lujametsässä Ahonen käytti LVI-suunnittelijaa. ”Ammattilainen näkee parhaiten, onko tehtävä muutakin. Lopputulemana taloyhtiö päätti asentaa myös poistoilmaläm- Lujametsä saa nyt säästöä pienentyneinä energialaskuina ja huoltokäyntien vähenemisenä. Ennen Baueria lämmönsää- töjä ja korjauksia piti tehdä monesti vuodessa. Ahosen mielestä Bauer kannattaisi laittaa lisävarusteeksi jo pöpumpun. Pumppu ottaa poistoilman lämmön talteen ja hyö- suoraan kaikkiin isoihin LV-hankkeisiin, sen kustannus on koko- dyntää sen talon lämmitykseen ja käyttöveteen.” naisuudessa marginaalinen. n 3 /  2017  kita 33