KITA 3/2017 - Page 23

”MINUSTA ON pitkän kokemuksen pohjalta hirvittävän somaan, missä kunnossa talotekniikkajärjestelmät ovat. Tällöin selvä asia, että taloyhtiöiden hallitukset ja päättäjät eivät yleensä tehdään pienempiä kuntotutkimuksia lähinnä putkisto- ymmärrä linjasaneerauksen hankesuunnitelman tärkeyttä. Se jen ja märkätilojen osalta. on koko korjausprosessin ylivoimaisesti tärkein vaihe”, toteaa Noin kymmenen vuoden päästä on vuorossa suurempi kar- insinööritoimisto Buildnetin toimitusjohtaja Tapio Falck painok- toitus. Jos korjaustarvetta löytyy, on vuorossa putkiremontin kaasti. ensimmäinen ja tärkein vaihe eli hankesuunnittelu, jossa läh- Buildnet on viemäriputkistojen sukituksiin ja niin sanottui- detään viemään tarvittavaa korjaushanketta eteenpäin. Laa- hin hybridiratkaisuihin erikoistunut insinööritoimisto. Falckilla jimmassa vaihtoehdossa linjasaneerauksessa tarkistetaan ja on kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta, josta kymmeni- kunnostetaan viemäri- ja käyttövesiputket, sähköt, tietotekniik- sen vuotta hybridiratkaisujen ja sukitusten parissa. kayhteydet, märkätilat ja ilmastointi. Eli kyseessä on iso koko- Sukituksessa epoksilla kyllästetty polyesteri-huopaputki puhalletaan paineilman avulla korjattavan viemäriputken naisuus. ”Kun lähdetään tekemään hankesuunnitelmaa, pitäisi sisään ja kovetetaan yleensä höyryä hyväksikäyttäen. Kove- ensimmäisenä katsoa kaikki eri tekniset vaihtoehdot, joilla jär- tettu putki muodostaa vanhan putken sisään kaikilta ominai- jestelmät voidaan korjata. Esimerkiksi käyttövesiputkien osalta suuksiltaan uuden putken. pitäisi katsoa, että voidaanko niiden saneeraus tehdä perin- Hybridiratkaisussa vanhoja käyttövesiputkia ei välttämättä teisellä tavalla, jolloin putket vaihdetaan kokonaan uusiin. Toi- tarvitse poistaa rakenteista. Ne vain tulpataan paikoilleen ja nen vaihtoehto on käyttövesiputkien mahdollinen pinnoitus tai uudet putket asennetaan valmiina elementteinä uusille reiteille, erilaisten valmiiden elementti- tai moduliratkaisujen eli hybridi- yleensä porrashuoneeseen. Perinteisessä putkiremontissa van- ratkaisujen käyttö”, Falck sanoo. hat putket ja viemärit vaihdetaan kokonaan uusiin. Tänä vuonna Suomessa toteutetaan noin 27 000 putki­ remonttia, mutta niiden varsinaisen huippuvuoden arvioidaan olevan noin kymmenen vuoden päässä. Näiden kaikkien käyttömahdollisuus, edut ja haitat pitää selvittää. Sitten näille eri vaihtoehdoille pitää kullekin saada budjettihinta. ”Hyvä suunnittelija pystyy antamaan sellaisen kymmenen prosentin tarkkuudella”, Falck sanoo. Kaikki vaihtoehdot vertailuun Kolmas hankesuunnitelmassa selvitettävä asia on eri toteu- Putkiremontin normaalikaava menee siten, että 30–35 vuo- tusvaihtoehtojen tuottama asumishaitta asukkaille. Selvityk- den ikäisessä taloyhtiössä ryhdytään ensimmäistä kertaa kat- sessä pitää tutkia melu-, pöly-, äänihaitat sekä se pitääkö UIL Hybridiratkaisussa uudet käyttövesiputket jäävät kylpyhuoneessa alas lasketun katon alle piiloon. 3 /  2017  kita 23