KITA 3/2017 - Page 19

”Heka-Kansanasunnot Oy on katselmoinut Käpylän puu- talojen kattoja ja laatinut pitkän tähtäimen suunnitelman korjaustarpeista. Varsinainen korjaussuunnittelu alkoi vuo- den 2005 vaiheilla ja korjaustyöt nykyisellä toteutusmallilla 2006”, Åhs kertoo. Myös asbestikartoituksia on tehty, sillä joissakin van- hoissa kattohuopamalleissa saattaa olla asbestia. Tänä vuonna uusittavista katoista asbestia ei kuitenkaan löytynyt. Vuoden 2017 kattoremonttikohteista Puu-Käpylässä kaksi sijaitsee Tapiolantiellä, yksi Sampsantiellä ja yksi Pel- lervontiellä. ”Rakennukset ovat suojeltuja, joten kattojen ulkonä- köä ei saa muuttaa. Alipaineventtiilit voitiin kuitenkin asen- taa, kun kaupunginmuseo ja rakennusvalvonta hyväksyivät asennustavan.” Heka-Kansanasunnot Oy:n isännöimiä asuinrakennuk- sia Puu-Käpylässä on kaikkiaan 82. Joissakin tehdään kat- totöiden ohella muitakin peruskorjauksia. ”AL-Katot Oy tuli mukaan hankkeisiin tarjouskilpailun kautta ja on hoitanut remonttinsa hyvin. Lähivuosina tulee vielä muutama katto korjattavaksi, mutta voiton puolella ollaan”, Åhs tiivistää. n 3 /  2017  kita 19