KITA 3/2017 - Page 12

iskiessä turvallisuudentunne ” Murtovarkaan saa kolauksen. on myös uskomus, jonka mukaan mekaaninen järjestelmä on luotettavampi kuin sähköinen järjestelmä. ”Tämä ei pidä paikkaansa. Järjestelmät ovat luotettavuu­ deltaan samalla tasolla”, Kvick kuittaa. Myös perinteistä hieman kalliimpi investointikustannus saattaa säikyttää ihmiset, sillä aina ei välttämättä täysin hah­ moteta järjestelmän elinkaarikustannuksia silloin, kun vertail­ laan mekaanisia järjestelmiä sähköisiin. ”Valinnassa tulisi katsoa kokonaisuutta.” Älykotiin kuuluu turvallisuus ”Digitaalisuus on vasta nyt tullut isosti alalle”, toteaa Mikko Puuronen Oviko Oy:stä. ”Se on uusi asia, johon kuluttajat ja ihmiset yleisesti totuttelevat”, hän pohtii. ”Asiaa käsitellään paljon mediassa ja erilaisissa fooru­ meissa, mutta se tekee tuloaan todella kovaa ja nopeasti.” Puutteita tietämyksessä esiintyy Puurosenkin mukaan pal­ kukaan ei tule luvatta kotiin – edes avaimella – ja asukas saa mielenrauhaa. ”Oviku Turvalukituslaiteen avulla minkä tahansa ulko- oven käyttölukon saa asetettua toimimattomaksi eli avaa­ jon. Hän on kuitenkin luottavainen tulevaisuuden suhteen: mattomaksi. Ovikun turvalukituslaitteen ansiosta lukko ei siis ihmiset haluavat pitää huolta omasta turvallisuudestaan ja etsi­ avaudu, vaikka tunkeutujan käytössä olisi täysin lukkoon vät tietoa uusista ratkaisuista. sopiva avain.” ”Kehitys tulee olemaan varmasti jatkossa älykotien koko­ naisuudessa”, hän toteaa ja lisää, että ”connnected home” on Myös väliovi lukkoon? ehdottomasti tulevaisuuden suunta. Oviku Turvalukituslaite on yhteensopiva kaikkien lukkorunko­ ”Digitaalisuus tulee esimerkiksi älylukkojen muodossa. Toi­ jen ja -sylinterien kanssa ja se asennetaan ulko-oven sisäpuo­ saalta ihmisten turvattomuuden tunne lisääntyy ja siten kai­ lelle jo olemassa olevan lukon taakse – ilman että lukkoa tar­ kenlainen lisäturva ovissa kiinnostaa. Kameravalvonta lisään­ vitsee vaihtaa. tyy myös – ihmiset eivät uskalla avata ovea ilman, että tietävät kuka on tulossa sisälle”, hän pohtii. Puurosen mukaan Oviku Turvalukituslaitteelle kannattaa ottaa kaveriksi Oviku lukittava väliovenpainike, jota voi käyt­ tää esimerkiksi kodin tai mökin väliovissa. Villit avaimet ”Taloyhtiöt hyötyvät myös ihan pelkästä Oviku lukittavasta Vanhojen avainten käytöstä Puuronen toteaa, että suurin osa väliovenpainikkeesta esimerkiksi linjasaneerauksen koit­taessa. Helsingin taloyhtiöistä käyttää ns. ”villiä sarjaa” avainten Väliovenpainikkeen voi asentaa välioveen itse ja lukita tava­ osalta. Tällöin avainsarjat ovat kaikkea muuta kuin yhtenäi­ ransa niihin huoneisiin, missä remonttia ei ole”, Puuronen set, eikä kukaan ei tiedä paljonko kuhunkin huoneistoon on toteaa ja lisää, että huoneiden lukitus remontin ajaksi on asuk­ annettu/teetetty avaimia vuosikymmenten varrella. kaan ja urakoitsijan etu. ”Oli kyse sitten minkä tahansa valmistajan mekaanisesta lukitussysteemistä eli avaimella avattavasta lukkosylinteristä, Herkällä alueella niin siihen liittyy aina turvallisuusriski. Tiirikointihan kehittyy Puuronen tietää, että murtovarkaan iskiessä turvallisuuden­ siinä missä lukotkin, mutta vaikka välttyisikin tiirikoinnilta, niin tunne saa kolauksen, josta ihminen ei tokene pitkään, pit­ valitettavasti minkä tahansa asunnon ulko-ovi aukeaa sitten vii­ kään aikaa – vaikka taloudellinen menetys ei sinänsä olisi­ meistään sillä varastetulla, ’kiertoon hukkuneella’ tai kopioi­ kaan suuri. dulla avaimella”, Puuronen pohtii. Oviku Oy tarjoaa pulmaan ratkaisuksi patentoidun Oviku Turvalukituslaitteen, jonka avulla asukas varmistaa, että 12 kita   3 /  2017 ”Moni asukas on murtovarkaan käynnin jälkeen jopa jou­ tunut muuttamaan kotoaan pois, kun on ollut tapahtuneesta niin järkyttynyt ja ahdistunut.” n