KITA 3/2017 - Page 10

” Tietoisuus sähköisistä lukitusjärjestelmä­ ratkaisuista taloyhtiöissä on parantunut. aivan heti sisäistä – mutta maasta löytyy fiksuja ihmisiä vie­ tusjärjestelmät – sylintereistä, avaimista ja lukoista aina täysin mään kehitystä eteenpäin. verkotettuihin elektronisiin kulkuratkaisuihin – ja myös fyysiset ”Tämä joukko on kiinnostunut turvallisuusteemoista, ottaa kulkujärjestelmät ja automaattiset ovijärjestelmät. asioista selvää ja investoi järkevällä tavalla tulevaisuuteen.” RFID avuksi Läpimurtovuosi käsillä? Kvickin mukaan langattomuus kannattaa, koska se tuo hallitta­ Myyntipäällikkö Jarmo Kvick dormakaba Suomi Oy:stä kat­ vuutta ja turvallisuutta kiinteistöjen tarpeisiin: ”Kiinteistön kulut soo, että vuosi 2017 on se vuosi, jolloin langattomat ovi­ saadaan muutettua RFID-tunnistekuluiksi, jolloin kulku helpottuu yksiköt yleistyvät. Langaton oviyksikkö (esimerkiksi digitaali­ ja turvallisuus paranee. Myös hallittavuus paranee, kun ovia nen sylinteri) tarkoittaa, että ovelle ei tarvitse tuoda kaapelia pystytään aukaisemaan esimerkiksi etänä tarvittaessa.” eikä ovella tarvitse olla sähkölukitusta. ”Digitaalinen sylinteri korvaa mekaanisen avainpesän Kvick katsoo, että tietoisuus sähköisistä lukitusjärjestelmä­ ratkaisuista taloyhtiöissä on parantunut viime vuosina. Tämä kokonaan. Tukiasema on TCP/IP-pohjainen ja yhteen tuki­ trendi näkyy esimerkiksi siinä, että yleiset tilat varustetaan säh­ asemaan saa liitettyä 16 ovea, jos ne sijaitsevat 25 metrin köisellä lukituksella, jolloin on mahdollista luoda aikaohjel­ säteellä”, kuvailee Kvick. mia ja päästä helposti käsiksi kulkutapahtumiin. Myös laa­ Ovista pääsee aina kulkemaan – kunhan henkilöllä on voi­ jat kulunvalvontajärjestelmät yleistyvät taloyhtiökäytössä, mikä massaoleva kulkuoikeus – koska kaikki kulkuoikeustiedot tal­ taas mahdollistaa huomattavasti paremman pääkäyttöpalve­ lennetaan erikseen jokaiselle oviyksikölle. Näin ollen ovista lun taloyhtiölle. pääsee kulkemaan, vaikka langaton verkko olisi epäkun­ nossa. ”Ovien etäohjaukset, tapahtumien luku reaaliajassa ja muutosten teko onnistuu välittömästi”, toteaa Kvick. ”Toimiva järjestelmä on tässä se ykkösjuttu.” Dorma Groupin ja Kaba Group Zürichin fuusiosta syntynyt Mekaaninen vs. sähköinen dormakaba tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman turva- Mikä sitten enää jarruttaa sähköisen lukituksen yleistymistä? ja kulkualan tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden