KITA 3/2016 - Page 57

” SLD-tarkastuksella vuotokohdat paikannetaan sähkön avulla. NÄIN TEHDÄÄN SLD-KUIVATARKASTUS ENSIN VESIKATTEEN kantavat alusrakenteet maa- doitetaan. Tämän jälkeen olkalaukussa mukana kannettavan pulssigeneraattorin jännite ja herkkyys säädetään mitattavalle kohteelle sopivaksi. Säätämisessä otetaan huomioon kermikerrosten määrä, eristekerroksen vahvuus sekä vesikaton alusrakenteiden materiaali. Pulssigeneraattorista johdetaan suuri jännite eristettyä vartta myöten pronssiharjaan (1-40 kV). Harjaa kuljetetaan katekermiä myöten koko katon alalta tai vaihtoehtoisesti vuotavan kaatoalueen osalta. Kermiliimauksen avonaisuuden, reiän tai vaurion kohdalla jännite karkaa harjasta maadoituspiiriin ja laite antaa ääni- ja valomerkin. Laitteella voidaan havaita myös kermikerroksessa tai sen alapuolella olevia kosteuspoikkeamia. Lähde: Kattotutka vänä on suojata alapuolella olevaa kiinteistöomaisuutta kastumiselta kaikissa sääolosuhteissa. Isot, huonetilaan saakka kulkeutuvat vesivuodot ovat harvoin se isoin ongelma, koska ne paikannetaan ja korjataan yleensä viipymättä – mitään tikittävää aikapommia ei pääse tällöin syntymään. ”Mutta mikäli vesivuoto aiheutuu pienestä avonaisuudesta eikä se kulkeudu huonetilaan saakka, vuoto jää yleensä huomaamatta”, Lahtinen tietää. ”Kokemuksemme mukaan pienet, mutta usein toistuvat, vesivuodot kattorakenteissa saavat aikaan ne kaikkein murheellisimmat seuraukset. Yläpohjan rakenteissa voi muhia mikrobi, sieni sekä lahottajakasvustot ilman että kukaan tietää mitään.” Ajoita tarkastus oikein! Kun vesikatteet ovat uusia, eli alle kaksi vuotta (takuunalainen) tai alle 10 vuotta (Vastuunalainen YSE-98), antaa SLD-tarkastus varsin luotettavan kuvan vesikatteiden vedenpitävyyden tilasta sekä kattamistyön laadusta. ”Tilaajan kannattaakin teettää tarkastus ennen edellä mainittujen aikajaksojen umpeutumista”, vinkkaa Lahtinen. ”SLD-tarkastuksessa voidaan helposti määritellä ikääntyneen kermikatteen korjaus tai uusimistarve. Korjaaminen tarkastuksen perusteella osuu aina oikeaan kohtaan, joka voi kermikerroksen lisäksi olla myös suojapellityksen osa tai läpivienti.” Tarkastuksessa vesikattoon merkitään vuotokohdat sekä puutteet erivärisillä liiduilla, jotta mahdollinen korjaus suoritetaan oikeaan osoitteeseen. SLD-tarkastuksesta tilaaja saa selkeän sähköisen raportin noin viikon kuluessa tarkastuksesta. ”SLD-TARKASTUKSELLA VUOTOKOHDAT paikannetaan Raportissa on vesikattokuvaan piirretty koko mittausalue. sähkön avulla. Tämä Suomessa uusi menetelmä on tarkoitettu Samat havainnot, jotka merkitään vesikatteeseen, on merkitty pääsääntöisesti tasakatoille tai hyvin loiville katoille”, kertoo selkein symbolein kuvaan. Eero Lahtinen Kattotutkalta. ”Edellytyksenä luotettavalle mittaukselle on suuren sähköisen resistanssin omaavat vedeneristysmateriaalit, kuten erilai- ”On muistettava, että vesikatto tarvitsee ammattimaista huoltoa ja seurantaa antaakseen suojaa koko lasketun teknisen käyttöiän”, lisää Lahtinen. set kermieristeet”, toteaa Lahtinen. Kun vesikattoa tarkastetaan SLD-menetelmällä, ideana on SLD-tarkastukset Suomessa selvittää sähköjännitteen avulla vedenpitävyyden ja asennus- SLD-tarkastus on Euroopassa laajasti tunnettu ja hyödynnetty työn laadun tilanne sekä ikääntymisen vaikutus. menetelmä, joka on nyt saatavilla myös Suomessa, sillä Kat- Mittauksella voidaan selvittää myös esimerkiksi katon huoltotöissä syntyneet vauriot. ”Käytössämme ovat kahdet toisistaan poikkeavat mittalaitteet kuivien kermikatteiden sekä singelikerroksella suojattujen ja käännettyjen katteiden tarkastamiseen”, Lahtinen kertoo. totutka on solminut Scandinavian Leak Detection Oy:n (SLD) kanssa yhteistyösopimuksen tasakattojen sähköisen tiiveydenmittausmenetelmän käytöstä. Lahtisen mukaan pääosa tähän asti mitatuista kohteista on ollut niin kutsuttuja kuivatarkastuksia – eli vesieristeen päälle ei ole asetettu erillistä suojakerrosta ja mittaushetkellä vesikatto Pahin pommi on piilossa on kuiva. Myös märkätarkastusmetodi on mahdollinen, mutta Vesikatteen merkitys on korostuneen suuri, koska sen tehtä- vähemmän käytetty. n 3/ 2016 kita 3-2015.indd 55  kita 55 18/03/16 10:20