KITA 3/2016 - Page 56

SÄHKÖN AVULLA PIILEVÄN VUOTOKOHDAN JÄLJILLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: KATTOTUTKA Yhtenä murheenkryyninä etenkin tasakatoilla on ollut se seikka, että varsinaiset vahinkokohdat ovat usein kaukana silmillä havaittavista vuotavista ja kosteista paikoista. Tasakattojen huoltoon on nyt saatavilla uuden teknologian mahdollistamia apuvälineitä, joilla ongelmiin päästään paremmin käsiksi. 54 kita  3/ 2016 kita 3-2015.indd 54 18/03/16 10:20