KITA 3/2016 - Page 54

MITEN TEIDÄN KATTO VOI? KEHITTYNEET PALVELUKONSEPTIT JA UUSI TEKNOLOGIA AUTTAVAT TALOYHTIÖITÄ PITÄMÄÄN KATOSTA PAREMPAA HUOLTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: VESIVEK Taloyhtiöiden hallituksilla on kädet täynnä vanhenevien kiinteistöjen kanssa. Yhtiöiden sisällä puhuttaa niin putkiremontti kuin julkisivuremonttikin – mutta katto tulee harvoin kenelläkään mieleen, ennen kuin jotain on todella pahasti vialla. Kevään korvilla aihe tulee taas ajankohtaiseksi. ESIMERKIKSI VESIVEKIN vuosina 2014-2015 suorittamissa kattokuntotarkastuksissa ilmenneistä puutteista lähes kolmeneljäsosaa (73 %) olisi ollut ennaltaehkäistävissä katon oikeilla huoltotoimilla. Vesivekin arvion mukaan näiden ennaltaehkäistävissä olleiden korjausten laskennallinen arvo oli noin miljoonan euron luokkaa, kun taas vastaavan kiinteistömäärän kattohuoltokustannukset olisivat olleet noin 80 000 euroa. ”Katon säännöllisestä tarkastamisesta ja huoltamisesta aiheutuvat kulut maksavat todistettavasti itsensä takaisin”, vahvistaa Jorma Laakkonen Vesivekistä, joka nykyään on osa Hämeen Laaturemontti Oy:tä. Laakkonen muistuttaa, että jos katto vuotaa, sadevedenpoisto ei toimi oikein tai kattoturvallisuus ei ole kunnossa, se vaikuttaa melkoisella varmuudella myös muunkin kiinteistön toimintaan. Kohti parempaa ”Kattoammattilaisten suorittamat säännölliset katon huolto- ja tarkastustoimet ovat kuitenkin vasta viime vuosina alkaneet yleistyä”, tietää Laakkonen. ”Usein tilanteeseen on ajauduttu akuutin kattovuotokorjausten seurauksena. Tällöin asiakkaan kanssa on yhdessä todettu, että samalla on hyvä ajankohta selvittää katon kunto ihan kokonaisuudessaan, jotta vältytään vastaavilta ongelmilta jatkossa”, Laakkonen kuvailee. Kattokuntotarkastus on suunnitelmallinen, kustannustehokas tapa edetä ja saada selville katon todellinen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastuksen perusteella voidaan laatia tarkemmat jatkosuunnitelmat ja aikataulut katon korjaukseen, huoltoon ja saneeraukseen. n ”Tämä on suuntaus kohti parempaa ja vastuullisempaa kiinteistönhoitoa ja sellaisena ehdottoman tervetullut asia”, TEE-SE-ITSE-MIEHEN MUISTILISTA hän linjaa. Laakkonen huomauttaa, että katolla on paljon huoltoa vaativia kohtia ja talotekniikan läpivientejä, jotka vaativat • tuneista läpiviennin tiivistyksistä voi johtaa kustannuksiin, jotka • Suositeltavat tarkastusajankohdat ovat keväällä (kun lumet ovat sulaneet) ja syksyllä (lehtien vastaavat koko katon elinkaaren huoltokustannusta. pudottua puista) Ja mikä pahinta: usein kattovuodot ovat piileviä ja ilmenevät kiinteistön sisätiloissa vasta pitkällä viiveellä, jolloin vaka- Katto olisi hyvä tarkistaa ja huoltaa kahdesti vuodessa säännöllistä tarkkailua. Esimerkiksi yksikin pieni vuoto hauras- • Samalla kun tarkastat katon yleisen kunnon, harjaa roskat ja lehdet pois katolta, poista samma- via kosteus- ja homeongelmia on voinut jo aiheutua. leet ja tyhjennä sadevesikourut Tee tarkastus ensin Miten taloyhtiössä sitten kannattaa toimia tämän asian suh- • Jos et saa sammalta pois harjaamalla, käytä sammaleenpoistoainetta teen? – Laakkonen kertoo, että Vesivekin kattohuoltopalvelun kohteissa lähdetään liikkeelle kattokuntotarkastuksella (noin Lähde: Vesivek 95 prosenttia kohteista). 52 kita  3/ 2016 kita 3-2015.indd 52 18/03/16 10:20