KITA 3/2016 - Page 35

KUVA: SUOMEN LÄMPÖPUMPPUYHDISTYS RY VIIMEISIMPIEN LASKELMIEN mukaan Suomessa on asennettu noin 700 000 lämpöpumppua. Niiden määrä on 25-kertaistunut vuodesta 2000. ”Tätä nykyä Suomen lämpöpumppumarkkinat kasvavat nimenomaan kerrostaloissa”, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kertoo. ”Pientaloihin lämpöpumppuja asennetaan nyt vähemmän, koska öljyn hinta on pudonnut.” ”Vaikka maalämpöpumppujen markkinat pienenivät Suomessa 17 prosenttia vuonna 2015, pumppujen myynti lisääntyi kerrostaloissa muutamalla prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.” Toisaalta myös poistoilmalämpöpumppujen asennukset ker- Maalämpöpumpun koneisto. rostaloissa ovat Hirvosen mukaan selvästi yleistyneet. muutkin korjaus- ja parannustyöt.” Kiinteistöille lisäsäästöjä Monesti kerrostaloihin asennetaan lämpöpumpuksi poistoil- Nykyisin maalämpökaivojen poraamiseen on haettava kun- malämpöpumppu. Yli 30 000 kerrostalossa on poistoilmanvaihtojärjestelmä, nalta lupa. ”Koska kaupungeissa on usein pohjavesialueita, lupien jossa puolet talon ilmatilavuudesta joka tunti ajetaan huoneen myöntäminen kerrostalojen maalämpökaivoille voi toki herättää lämpöisenä ilmanvaihtopiipusta harakoille. Poistoilman lämpö keskustelua”, Hirvonen toteaa. voidaan ottaa talteen poistokanavaan asennettavalla lämmön- ”Tästä huolimatta lämpöpumppuasennusten määrä kasvaa isoissa kiinteistöissä, yhtä lailla olemassa olevissa kerrostaloissa kuin uudisrakennuksissakin.” ” vaihtimella ja poistoilmalämpöpumpulla. Näin saatua lisälämpöä Lämpöpumput ovat tulleet entistä voidaan käyttää käyttöveden tehokkaammiksi ja edullisemmiksi. ja/tai huoneistojen lämmittä- Lämpöpumppujen kanssa kilpailevia lämmitysmuotoja ovat varsinkin kaukolämpö ja öljylämmitys. ”On selvää, että lämpöpumput ovat kilpailukykyinen vaih- miseen. Uudet laitteistot voidaan usein sijoittaa talon tekniseen tilaan ja lämmönvaihtimet katolle. ”Tällainen investointi maksaa keskimäärin 40 000 – toehto. Lämpöpumppujärjestelmän takaisinmaksuaika voi par- 80 000 euroa. Sillä saadaan sitten noin 40 – 60 prosenttia haimmillaan olla ehkä vain 5 – 6 vuotta. Tosin taloyhtiö ottaa säästöä talon energialaskusta”, Hirvonen sanoo. usein pitempiaikaisen lainan ja maksaa sitten investoinnin rahoitusvastikkeilla”, arvioi Hirvonen. ”Pumput ovat tulleet entistä tehokkaammiksi ja edullisemmiksi, ja samaan aikaan kaukolämmön hinta on noussut. Läm- ”On myös mahdollista asentaa samaan kerrostaloon sekä poistoilmalämpöpumppu että maalämpöpumppu, jolloin kauko- tai öljylämmitysestä voidaan kokonaan luopua.” ”Yhä useammin lämpöpumppuja myös kytketään ulkopuo- pöpumppujen avulla kiinteistöissä säästyy rahaa enemmän lisiin valvontajärjestelmiin. Tällöin voidaan seurata, että ne toi- kuin ennen.” mivat niin kuin niiden pitääkin.” Kerrostalon maalämpöpumppuinvestoinnin kokonaiskustannukset riippuvat Hirvosen mukaan paljolti kiinteistön koosta. Tutkijat kehuvat lämpöpumppuja Rakennuspaikkakin vaikuttaa lämpökaivojen poraussyvyyksiin. VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteisessä tutkimuksessa ’Lämpö- ”Tyypillisesti lämpökaivojen porauksen osuus on noin kol- pumppuratkaisut lähes nollaenergiarakentamisessa’, joka masosa investoinnista. Asennus vie yhden kolmasosan kustan- toteutettiin vuosina 2013–2015, maalämpöpumput osoittautui- nuksista, samoin kuin pumppujen hankinta.” vat kaukolämpöä edullisemmaksi lämmitysvaihtoehdoksi. Yleensäkin lämpöpumput ovat Hirvosen mukaan olleet Lämpöä ja jäähdytystä hyvälaatuisia, mutta varsinkin viime vuosina niiden laatua ja Usein samaa lämpöpumppua käytetään kiinteistössä sekä läm- suorituskykyä on saatu parannettua. mitykseen että jäähdytykseen ”Joissakin kerrostalohuoneistoissakin on jäähdytysmahdolli- ”Pumppuja on jo asennettu niin paljon, että myös niiden huolto ja järjestelmäsuunnittelu ovat väkisinkin kehittyneet. Nyt suuden takia ilmalämpöpumppuja. Suomessa sellaisiakin asen- saadaan oikeita pumppuja oikeisiin taloihin hyvin suunnitel- netaan useita tuhansia kappaleita vuosittain.” tuina ja asennettuina.” ”Jos kerrostalohuoneistossa on liian kuuma, asiaa on vai- ”Arvioiden mukaan suomalaisissa rakennuksissa on vuo- kea ratkaista muuten kuin huoneistokohtaisella asennuksella.” teen 2030 mennessä jo 1,7 miljoonaa lämpöpumppua. Sil- ”On muistettava, että ilmalämpöpumpun asennus vaatii nykyisin luvan taloyhtiöltä – samaan tapaan kuin huoneistojen loin ne säästävät vuodessa noin miljardin euron verran energiaa”, Hirvonen selostaa alan näkymiä. n 3/ 2016 kita 3-2015.indd 33  kita 33 18/03/16 10:19