KITA 3/2016 - Page 30

” Tiilen puolesta puhuvat sen pitkä elinkaari ja vähäinen huoltotarve. vempia ja kevyempiä ratkaisuja. ”Tiiliverhous ei rasita vanhaa seinärakennetta, koska se asennetaan eli muurataan aina omalle alustalleen. Tiili vaatii korjauskohteissa eristepaksuuden lisäämisestä johtuen useimmiten sokkelilevennyksen tekemisen, mutta toisaalta siitä aiheutuva lisäkustannus on marginaalinen – etenkin, jos salaojat joudutaan uusimaan samanaikaisesti”, hän arvioi. Toki kevyempiäkin keraamisia ratkaisuja on tullut markkinoille, kuten esimerkiksi Argeton-keraaminen lankku, joka ripustetaan alumiinikiskoilla taustarakenteeseen. ”Korjauspuolella on käytetty eri kohteissa myös perinteistä tiililaattaverhousta, jossa tiililaattapintainen julkisivu aikaansaadaan pienelementeillä”, lisää Karilainen. Vaikka tiilijulkisivut ovat suosittuja kerrostaloissa, pientalopuolella tiili on aikojen saatossa menettänyt osuuttaan – mutta on kuitenkin taas nostamassa päätään laajentuneen tiilimallitarjonnan myötä. ”Valkoisia, rapattuja pientaloja on tehty jo varsin paljon, joten on taas kerran tiilen vuoro. Etenkin tummat sävyt ovat olleet syynä kasvuun ja mustia trendikkäitä taloja on noussut sinne tänne valkoisten rappausten ja puuverhousten vastapainoksi”, Karilainen toteaa ja lisää, että myös erilaiset käsinlyödyt tiilipinnat ovat kiinnostaneet sekä suunnittelijoita että pientalorakentajia. Huoltotietoisuus on kuitenkin asia, joka monelta kiinteistön- julkisivut ovat kuitenkin yleistyneet voimakkaasti edellisen kol- omistajalta puuttuu. Karilaisen mukaan asukkaat suhtautuvat men vuoden aikana niin uudis- kuin saneerauskohteissa. julkisivuremonttiin usein liian lyhytnäköisesti: