KITA 3/2016 - Page 27

KUVA: ABL-LAATAT KUVA: ABL-LAATAT JULKISIVUBISNES JA -potentiaali ei ole Suomessa ihan sia, eikä niitä tarvitse julkisivumateriaalin osalta korjata juuri pieni: Julkisivuyhdistys ry:n mukaan maan rakennuskannassa koskaan. on julkisivuja yhteensä 522 miljoonaa neliötä. Vuosittain julki- Julkisivuyhdistys ry:n puheenjohtajan Mikko Tarrin mukaan sivuja rakennetaan 12 miljoonaa neliötä, josta 60 prosenttia vaikuttaisi siltä, että tiilijulkisivujen suosio ja osuus on hiukan on uudisrakentamista. Korjausrakentamisen osuus on kasvava taantunut – kun taas sitten keraaminen laatta on noussut mel- trendi, sillä korjattavien julkisivujen määrä kasvaa koko ajan koiseksi suosikiksi, ainakin Pirkanmaalla. rakennuskannan vanhetessa. ”Tosin veikkaan, että senkin saturaatio on aika lähellä ” Perinteikäs puu hallitsee edelleen julkisivurakentamista niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Puun osuus kaikesta julkisivurakentamisesta on yli 50 prosenttia, mikä selittyy suurella pientalokannallamme. Metalli on toinen merkittävä julkisivumateriaali, jota käytetään erityisesti teollisuushalleissa. maksimiaan, sillä arkkitehdit löytävät tietyillä sykleillä aina Laattajulkisivut ovat yleistyneet voimakkaasti edellisen kolmen vuoden aikana. Julkisivuyhdistys ry:n viimesyksyinen markkinatutkimus jotain uusia muotijuttuja”, Tarri pohtii. Keraaminen laatta on Tarrin mukaan kyllä vahvoilla siinä suhteessa, että se ei ole niin vahvasti sidottu tiettyihin dimensioihin kuin esimerkiksi tiili: ”Laatalla pystytään tekemään moniulot- teisempia julkisivuja kuin tiilellä, sekä hyvässä että pahassa.” nosti esiin, että rappaus on kasvattanut osuuttaan viime vuo- Entä seuraava kuuma trendi julkisivupuolella? ”Voi olla, että sina ja on kolmanneksi suosituin materiaali korjausrakentami- seuraavaksi haetaan taas enemmän saumatonta julkisivua”, sessa, heti tiilen jälkeen. ennustaa Tarri. Markkinatutkimuksen mukaan julkisivujen uudisrakentami- Uutena trendinä voi mainita myös energiankulutuksen sen kokonaisuus kehittyy yhtenevästi rakentamisen volyymien vähentämisen, joka toki lisää kiinnostusta julkisivujen uusimi- kanssa – ja myös korjausrakentaminen on ollut \