KITA 3/2016 - Page 40

KOLUMNI Keijo Kaivanto Asiamies, varatuomari Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry TALOYHTIÖIDEN HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TULOSSA Taloyhtiöiden hyvä hallintotapasuositus on tarkoitus saada valmiiksi kevään aikana. Edellinen ja ensimmäinen suositus annettiin vuonna 2011 Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry:n toimesta. lituksen, isännöitsijän kuin hallitusammattilaisen työkalu. KIINTEISTÖLIITON, ISÄNNÖINTILIITON ja Kiinteistöalan teluun oli satoja ja kommentteja annettiin lähes tuhat, ääniä hallitusammattilaisten (AKHA) asiantuntijat ovat laatineet luon- ehdotusten puolesta ja vastaan lähes kaksi tuhatta sekä uusia noksen Taloyhtiöiden hyvä hallintotapa -suositukseksi yhteis- suositusehdotuksia lähes kaksikymmentä. työssä oikeusministeriön asiantuntijoiden kanssa. Suositukseen on yhdistetty viime vuonna laadittu Viestintäsuositus. Suosituksella helpotetaan taloyhtiön toimintaa ja edis- Suosituksessa on huomioitu mm. taloyhtiön pitkäjänteisen suunnittelun tarve ja korjausrakentaminen sekä hyvän asumisyhteisön vaatimukset. Suosituksesta käytiin vilkas taloyhtiön päättäjien verkkokeskustelu Oikeusministeriön sivuilla. Osallistujia verkkokeskus- Verkkokeskustelun jälkeen laatijayhteisöt arvioivat verkkokeskustelun tulokset ja viimeistelevät suosituksen sisällön. Seuraa suosituksen valmistumista ja ota se käyttöösi. Laita tetään taloyhtiön hoitoa ja kehitystä osakkaiden tarpeiden myös kalenteriin Akhan laivaseminaari 3.9.2016 Tallinnaan, mukaan. Hyvän tavan noudattaminen lisää myös luottamusta missä puidaan suosituksen vaikutusta mm. korjausrakentamista ja parantaa asumisviihtyisyyttä. Suositus on niin taloyhtiön hal- koskevaan päätöksentekoon. n 38 kita  3/ 2016 kita 3-2015.indd 38 18/03/16 10:19