KITA 3/2016 - Page 36

TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JÄSEN – TIEDÄTKÖ SINULLE KUULUVAT VASTUUSI? TEKSTI: ANTTI HAANPÄÄ LAKIMIES / LAKIASIAINTOIMISTO HAANPÄÄ & CO OY Taloyhtiön uusille hallituksen jäsenille voi herätä kysymys siitä, minkälaiseen vastuuasemaan he ovat itseään asettamassa. Hallituksen jäsenellä on itsenäinen vastuuasema, johon liittyy viimekädessä henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu ja myös rikosvastuu. Tässä artikkelissa luodaan lyhyt katsaus hallituksen jäsenen vastuuaseman keskeiseen sisältöön ja siihen, mitä hallituksen jäsenen tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää. 34 kita  3/ 2016 kita 3-2015.indd 34 18/03/16 10:19