KITA 3/2016 - Page 20

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan VEDENKÄSITTELYLAITTEISTOLLA VOIDAAN PIDENTÄÄ PUTKISTOJEN ELINKAARTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: ARI MONONEN Kiinteistöjen lämmitys- ja talousvesiputkistojen pinnoilta voidaan poistaa sakkaa asentamalla lämmönjakohuoneeseen sekä vesimittarin yhteyteen vedenkäsittelylaitteistot. Puhtaammista putkista tuleva vesikin on puhtaampaa, korroosion eteneminen hidastuu ja putkiston käyttöikä pitenee. Kustaankadulla Bauerin vedenkäsittelylaitteisto asennetuna lämmitysverkostoon. RISTOLANTIE 14:N pienkerrostalo valmistui Etelä-Haagaan ”Jo pari kuukautta laitteistoasennuksen jälkeen hanoista vuonna 1960. Pohjakerroksen liiketilassa toimii Isännöitsijätoi- alettiin saada pelkästään kirkasta vettä”, isännöitsijät Erkki misto Erkki Oksanen Oy:n toimisto. Ylempänä on kaksi asuin- Oksanen ja Tapio Nurminen kertovat. kerrosta, joissa on yhteensä 12 asuinhuoneistoa. Suomen Vuototekniikka Oy teki Ristolantie 14:n kiinteistössä ensimmäisen putkiston kuntotutkimuksen vuonna 2010. Kiinteistön putkistoa muun muassa kuvattiin digitaalisella röntgenkuvauksella. Lisäksi vuoden 2015 putkitutkimuksen kuvista nähdään, että sakkautuma kylmävesiputkistossa ei ollut lisääntynyt edelliseen tutkimukseen verrattuna. ”Myöskään voimakasta seinämänpaksuuksien ohentumista ei ollut havaittavissa vuoden 2010 tutkimukseen verrattuna”, Suomen Vuototekniikka Oy:n kuntotutkija Kosti Koski- Veden laatu parani kahdessa kuukaudessa Tutkimusten perusteella arvioitiin kiinteistön lämminvesiputkien mäki toteaa. Lämminvesiputkissa ei havaittu erityisiä muutoksia viiden olevan tyydyttävässä ja kylmävesiputkien kohtalaisessa kun- vuoden takaisesta tilanteesta. Tutkimuksessa ehdotettiin sulku- nossa. venttiileinä toimivien istukkaventtiilien uusimista sekä kylmä- Tutkimuksissa kuitenkin havaittiin paikoittain runsaasti sakkautumia kylmän käyttöveden sinkityissä teräsputkissa. Eri- että lämminvesiputkissa. Isännöitsijä Oksanen suosittaa asentamaan vedenkäsitte- tyisesti liitososissa runsaiden sakkautumien kohdalla todettiin lylaitteistoja kiinteistöjen putkistoihin mieluummin ennemmin myös ohentuneita seinämänpaksuuksia. Pääosin putkien seinä- kuin myöhemmin. mänpaksuudet ovat kuitenkin tyydyttäviä. Uudelleentarkastus suositeltiin tehtäväksi noin kuuden vuo- ”Tällaisia laitteistoja asennetaan toisinaan myös uudiskohteisiin. Silloin voidaan minimoida putkille aiheutuvat haitat.” den kuluttua eli vuoden 2016 vaiheilla. Vuonna 2015 Ristolantie 14:ssä tehtiin putkistojen jatkotutkimuksia. Kiinteistön lämmönjakohuoneeseen käyttövesiverkoston Käyttäjiltä saatiin myönteistä palautetta Bauer-vedenkäsittelylaitteet asennetaan käyttövesiputkistoon heti vesimittarin jälkeen. yhteyteen oli asennettu tätä ennen syyskuussa 2013 Bauer ”Laitteet muokkaavat vedessä olevien mineraalien kide- Watertechnology Oy:n vedenkäsittelylaitteisto, koska vesi- muotoa siten, että ne menettäv