KITA 3/2015 - Page 51

Pientä pintasilausta vai kerralla kuntoon? Olennaisen tärkeää on myös, että kun rakennuksen julki- Parhaassa tapauksessa kuntotutkimus paljastaa, että pakkas- sivuremontti valmistuu, niin ilmastointi- ja lämmityslaitteet sää- rapautuminen on vain vähäistä ja paikoittaista, eivätkä rau- detään uusien olosuhteiden mukaisesti. Näin säästöpotentiaali doitteet ole ruostuneet. saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti ja varmistetaan sisä- ”Vaihtoehtona voi olla tällöin, että paikalliset vauriot kor- ilman laatu. jataan laasti- tai valupaikkauksella. Näin suurempaa peruskorjausta saadaan siirrettyä ehkä 5–15 vuoden päähän”, Pakkala arvioi. Hän kuitenkin muistuttaa, että jos remontti vaatii lupaa rakennusvalvonnalta ja sillä voidaan vaikuttaa rakennuksen Parvekkeen lasitus lisää ” Lasitus on hyvä energiatehokkuutta ratkaisu, sillä se Rakennusten parvekkeita koskevat periaat- suojaa sateelta. vaihtoehdot kuin julkisivun muita alueita. ”Parvekkeet saattavat olla usein jopa huonommassa kunnossa kuin muut alueet. energiatehokkuuteen, niin säästösuunnitelmat saattavat muuttua. ”Tällöin lainsäädäntö edellyttää, että julkisivuremontin yhteydessä tehdään myös energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä tiettyyn vähimmäistasoon asti.” Mikäli vauriot ovat mittavampia – tai jos julkisivulle halu- teessa samat ongelmat ja samat korjaus- Syynä on esimerkiksi se, että niissä on käytetty huonompaa betonia. Lisäksi raudoitteet ovat lähempänä ulkopintaa ja näin alttiimpana korroosiolle”, Pakkala kertoo. Parvekkeiden kohdalla harkittavaksi nousee myös lasitus. ”Lasitus on hyvä ratkaisu, sillä se suojaa sateelta. Lisäksi taan muuten varmistaa hyvissä ajoin 30 vuotta lisää elinikää tutkimukset ovat osoittaneet, että jos lasitusta käytetään oikein, – niin ratkaisuna on suurempi julkisivuremontti. Tällöin pääs- niin se parantaa myös energiatehokkuutta”, Varjonen huo- tään lisäämään myös eristeitä sekä parantamaan talon ener- mauttaa. giatehokkuutta. Julkisivuremontti parantaa usein myös asumismukavuutta. Tekniikoissa valinnan varaa Perinteinen tapa isommissa remonteissa on käyttää mineraalivillaeristeitä, joiden päälle tulee paksu- tai ohutrappaus. Menetelmää voi käyttää rosoisellakin taustalla. Niin sanottuja kovia muovieristeitä kuten EPS:ää käytettäessä päälle tulee ohuempi rappaus. Rappaus kiinnitetään liimalaastilla eristeiden pintaan. Levyrappauksessa rappauksen taustalla on esimerkiksi IDEAKILPAILUSSA UUSIA TUULIA sementtilevy. Levyn takana on ilmarako ja vasta sitten tulee eriste, jolloin syntyy tuulettuva rakenne. ”Tuulettuviin rakenteisiin lasketaan myös metallikasetit ja Julkisivu ry:n järjestämässä Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa kaikki palkintosijat menivät tällä keraamiset laatat. Menetelmä antaa arkkitehdeille lisää valin- kertaa Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuuri- nanmahdollisuuksia”, Pakkala kertoo. opiskelijoille. Palkituissa ehdotuksissa esitettiin 80-luvun elementtikerrostaloon elementeistä LVI-järjestelmät säädettävä uudelleen valmistettuja konttiparvekkeita, kierrätysbetonin Se, kuinka paljon julkisivuremontin yhteydessä tehtävä lisäeris- käyttöä murskana ulkoseinäss