KITA 3/2015 - Page 48

Kerrostalon julkisivuremontilla on mahdollista parantaa myös energiatehokkuutta. Isoon urakkaan kannattaa varata kunnolla aikaa. SUOMESSA VALTAVA MÄÄRÄ rakennuksia on tullut perus- ”Mikäli taloyhtiössä ei ole ollut tällaista ennakoivaa kiin- korjausikään. Saneerausta tarvitsevat etenkin betonielemen- teistönpitostrategiaa, niin kuntotutkimus kannattaa tehdä vii- teistä rakennetut 60-, 70- ja 80-luvun kerrostalot. pymättä silloin, kun julkisivuilla esiintyy näkyviä vaurioita. Se Suunnittelupäällikkö Saija Varjonen A-Insinöörit Suunnit- on tehtävä aina ennen julkisivuremonttiin ryhtymistä, jotta tie- telu Oy:sta kertoo, että kysymykseen, minkä ikäiseen raken- detään urakan laajuus ja voidaan määritellä soveltuvat teknii- nukseen kannattaa tehdä julkisivuremontti, ei ole yksiselitteistä kat.” vastausta. Päätökset remontin ajankohdasta ja laajuudesta tulee perustaa tutkittuun tietoon. ”Ensimmäiset askeleet ovat kuntoarvion yhteydessä teh- Hankesuunnitelma ja harkiten eteenpäin tävä silmämääräinen tarkastus sekä perusteellinen kuntotutki- Myös Tampereen teknillisen yliopiston Rakenteiden elinkaari- mus, joka antaa tietoa myös rakenteiden sisältä.” tekniikan tutkimusryhmän projektipäällikkö, tohtorikoulutettava Ideaalitapauksessa kuntotutkimus tehdään ensimmäistä kertaa jo noin 15 vuotta vanhaan taloon, ennen näkyviä vaurioita ja päivitetään noin kymmenen vuoden välein. KUVA: TONI PAKKALA - TTY RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS ” Asukkaat kannattaa ottaa tiiviisti mukaan hankkeeseen heti alusta alkaen. 46 kita 3/ 2015 Toni Pakkala korostaa kuntotutkimusten merkitystä. Tärkeää on valita riittävän