KITA 3/2015 - Page 36

toimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät uudelle katolle annetun takuun ulkopuolelle ja omistajan kontolle. Kattoliitto suositteleekin katon tarkastamista vähintään kahdesti vuodessa, mieluiten keväällä lumien sulettua ja syksyllä lehtien pudottua puista. ”Kevättarkastus on vähintään yhtä oleellinen kuin syksytarkastus”, Suuronen aktivoi taloyhtiöitä kattotalkoisiin. MISTÄ TUNTEE HYVÄN KATTOURAKOITSIJAN? ”Talvella syntyneet lumen ja jään aiheuttamat mahdolliset vauriot paljastuvat tarkastuksen yhteydessä ja hyvä on var- Hyvä urakoitsija on sellainen, joka tekee urakan hyvin mistaa myös sadevesien oikea ohjautuvuus – eli räystäskouru- – hoitaa hommat täsmällisesti, luotettavasti ja yhdessä jen toimivuus – ja kattokaivojen kunto sekä poistaa katolle ker- sovituin ehdoin. Käytännössä tämä tarkoittaa että tyneet roskat”, hän toteaa. Check-listalle kuuluvat myös läpi- urakoitsija: vientitiivisteiden kunto, näkyvät kiinnikkeet, kateruuvit, tikkaat • hoitaa työturvallisuusvastuunsa ja sillat. • tekee selvät ja ymmärrettävät tarjoukset ja sopimukset • antaa asianmukaiset kirjalliset näytöt osaamisestaan ja referensseistään ” Kevättarkastus on vähintään yhtä oleellinen kuin syksytarkastus. • tutustuu kohteeseen ennen tarjouksen antamista • on taloudellisesti terve ja hoitaa todistettavasti yhteiskunnalliset velvoitteensa • huolehtii vakuutusasioista. Lähde: Kattoliitto ry Huoltokirja avuksi Kattoliitto suosittelee vesikaton huoltotoimenpiteiden kirjaa- Suuronen toteaa, että oikeat kattoratkaisut ja ammattimai- mista vesikaton huoltokirjaan, jonka avulla tarkastukset ja nen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ne ensisijai- huoltotoimenpiteet on helppo tehdä säännöllisesti ja asian- set tekijät. Yksinään ne eivät vielä kuitenkaan riitä takaamaan mukaisesti, ja asiat tulevat dokumentoiduksi. Kattoliiton jäsen- vesikaton toimivuutta, vaan täyttääkseen tehtävänsä odote- yritykset luovuttavat urakoimistaan katoista huoltokirjan liitettä- tulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä katto vaatii huoltoa väksi kiinteistön huoltokirjaan. siinä missä mikä tahansa tekninen rakenne. 34 kita 3/ 2015