KITA 3/2015 - Page 35

”MONESTI MYÖS ajatellaan, että huoltoyhtiö hoitaa eikä ”Tuote ei ollut heikentynyt parissa kymmenessä vuodessa- tule mieleen, että tehdyt toimenpiteet ovat rajallisia ja riittä- kaan, vaan keskeiset arvot testattavilta ominaisuuksiltaan vas- mättömiä.” tasivat tämän päivän vaatimuksia.” Kattoliitto oli mukana teettämässä kermikattojen tutkimusta, Tämä olikin tutkimuksen lähes ainoa positiivinen anti. Kul- jonka yhteydessä käytiin 49 katolla ottamassa näytepaloja. makarvat sen sijaan nousivat, kun tutkijat esimerkiksi kävivät Helmikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan monella katolla tut- katolla, jossa 10 vuotta aikaisemmin oli kattokaivo tukossa. Ja kijoita odotti ikävä yllätys: näytteiden oton yhteydessä tutki- tukossa oli taas. jat havaitsivat katoilla vakavia huoltotoimenpiteiden laiminlyöntejä.  Pahimmillaan roskista tukkeutuneet kattokaivot oli- ”Sama katto, sama kunto. Ihmiset ilmeisesti reagoivat vasta kun katto alkaa oirehtia”, Suuronen ihmettelee. va Ё