KITA 3/2015 - Page 31

ILMOITUS KOPIOIDUT JA KADONNEET AVAIMET TURVALLISUUSRISKI TALOYHTIÖISSÄ Patentoimattomat vanhat avainjärjestelmät ovat riski taloyhtiöissä. Avaimista voi olla luvattomia kopioita, jolloin on mahdotonta tietää, kuinka laajalle avaimia on levinnyt. Lukkovalmistaja Abloy Oy arvioi ei-patentoidulla avainjärjestelmällä varustettuja ovia olevan suomalaisissa taloyhtiöissä satoja tuhansia. TOIMIVAT JA AJANMUKAISET lukitusjärjestelmät ovat oleellinen osa taloyhtiöiden turvallisuutta. Useissa taloyhtiöissä on kuitenkin käytössä rakennusvuodelta oleva lukitusjärjestelmä, jolloin avainten patentti on umpeutunut. Patentoimaton avainjärjestelmä ei ole turvallinen, koska taloyhtiöllä ei ole tietoa, onko luvattomia avainkopioita tehty ja kuinka laajalle avaimia on mahdollisesti levinnyt. Hyväkään järjestelmä ei ole aukoton, jos avaimia joutuu vääriin käsiin. Avaimien huolellinen säilytys erillään nimija tunnistetiedoista, sekä tarvittaessa välitön ilmoitus avainten häviämisestä isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle lukkojen uudelleensarjoittamista varten, on osa jokaisen asukkaan perusturvallisuudesta huolehtimista. Ihminen voi usein olla avainturvallisuuden heikoin lenkki. Asukkaan oma kotiovi avataan patentoidulla mekaanisella SENTOavaimella ja etäluettavalla OPTIMA-tunnisteella on pääsy taloyhtiön kaikkiin yhteisiin tiloihin. Lukitusjärjestelmien päivittäminen ja ajanmukaistaminen on tärkeää taloyhtiön kaikkien asukkaiden turvallisuuden ABLOY SENTO-OPTIMA -ratkaisussa uudelleensarjoitus tar- takia. Patentoidussa avainjärjestelmässä lisäavainten saanti vitsee tehdä vain asukkaan lukkoon, kiitos mekaaniseen avai- on valvottua ja rajattua. Uusilla sähköisillä järjestelmillä hel- meen yhdistetyn sähköisen etätunnisteen. Taloyhtiön yhteisiin potetaan huomattavasti mahdollista uudelleensarjoitusta talo- tiloihin kytketty etätunniste voidaan poistaa käytöstä elektroni- yhtiöissä, kun etätunnisteet yhteisiin tiloihin voidaan poistaa sesti, joka tekee uudelleensarjoituksesta helppoa ja kustannus- käytöstä elektronisesti. tehokasta. – Avainteknologia on kehittynyt huomattavasti ja Toimiva lukitus on ensiarvoisen tärkeä osa kotien turvalli- elektronisten ja patentoitujen avainjärjestelmien yhdistelmillä suutta. Toimivalla lukituksella torjutaan asuntomurtoja ja lisä- voidaan taata erityisesti taloyhtiöiden turvallisuus kustannus- tään taloyhtiöissä kaikkien talon asukkaiden turvallisuutta, kun tehokkaasti. Asukkaan oma kotiovi avataan patentoidulla pääsy yleisiin tiloihin on vain asianmukaisilla henkilöillä. mekaanisella avaimella ja etäluettavalla tunnisteella on pääsy Abloy tekee töitä suomalaiskotien paremman turvallisuu- kaikkiin yhteisiin tiloihin: rappuihin, pyöräkellareihin, kerho- den puolesta ja yksi osa sitä on herätellä taloyhtiöt miettimään ja pyykkitiloihin. Turvallisuus ja kustannustehokkuus yhdisty- lukituksen ajanmukaisuutta ja avainhallintaa. vät parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Abloyn myyntijohtaja Jari Perälä. Lisätietoja: www.abloy.fi 3/ 2015 kita 29