KITA 3/2015 - Page 29

Rakennusten energiankulutus näyttelee merkittävää osaa kokonaisenergiankulutuksesta. Optimoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. hin. Näin saadaan lisäarvon tuotto asiakkaalle ja käyttäjälle maksimoitua”, täsmentää Hietasara. Partneruus tuo turvaa Valtia on ollut Beckhoff Automation Oy:n rakennusautomaatio-partneri vuoden ajan. Beckhoff rakentaa kattavaa Partner-verkostoa koko Suomeen, jotta talo- ja kiinteistöautomaation loppukäyttäjät saavat palveluita mahdollisimman nopeasti ja paikallisesti tarvittaessa. “Iso toimija taustalla antaa meille huomattavasti tukea mm. teknisissä haasteissa ja 500 M€:n voluumi sekä teollisuusautomaatiotausta tuo uskotEtelä-Karjalassa toimiva kiinteistöjen energiatehokkuuteen erikoistunut Valtia toteutti hiljattain uuden Metro-tukun kiinteistön lvi- ja valaistusohjaukset Beckhoff-automaatiojärjestelmällä. Beckhoff Automation Oy:n toimittamalla ohjelmistolla syntyi käyttäjän kannalta informatiivinen ja helposti operoitava käyttöliittymä. tavuuden laitteisiin ja ohjelmistoihin”, kertoo Hietasara. Kiinteistön omistaja avainasemassa Suurin intressi lähtökohtaisesti energiatehokkuuteen suorien kustannusten ja kiinteistön arvon kehityksen kannalta tulisi olla vauhtia ja talotekniikan eri osa-alueille on muodostunut koh- omistajalla. Tietoisuus ja vaatimustaso ratkaisujen suhteen on dennettuja järjestelmiä. Energiakustannustehokkuuden kan- kuitenkin vielä vajavaista. Vaikka rakennusvaiheessa tavoite ei nalta tämä ei kuitenkaan ole toimiva saati hyvä ratkaisu. Jotta olisikaan A- tai B-luokan energiatehokkuus, on syytä varmistua kohteen energiankäyttö voidaan tehokkaasti optimoida ja sää- siitä että automaatiojärjestelmä on helposti laajennettavissa ja tää on kaikkien taloteknisten järjestelmien oltava yhden auto- päivitettävissä ilman päällekkäisiä kustannuksia korkeampiin maatiojärjestelmän ohjauksessa. Kaiken energian käytön tulee luokkiin. olla tilakohtaisesti tarveohjattua. “Olemme valinneet laadukkaan Beckhoff-automaatiojärjestelmän sen skaalautu