KITA 3/2015 - Page 22

pään Mestariasuntojen kymmenessä pilottitaloissa se käynnistyy huhtikuun aikana. ”Kun näimme uutisen Leanheat-hankkeen käynnistämisestä, ryhdyimme keskustelemaan yhteisestä jatkoprojektista ”Tämä pilottivaihe kestää vuoden 2015 loppuun. Tuloksia katsotaan kesän aikana ja vuoden lopussa. Toivomme, Pandian ja muiden kumppanien kanssa.” Projektin taustalla on myös arvio siitä, miten uusiutuvan että järjestelmä saataisiin kaupalliseen energian sähköntuotanto vaikuttaa käyttöön mahdollisimman pian”, Aho energiamarkkinoiden kehitykseen toteaa. ”Järjestelmällä saatavia säästöjä on etukäteen vaikea arvioida. Pyrimme joka tapauksessa merkittäviin säästöihin ja järkevään energiankäyttöön.” ” Ohjausautomatiikassa lähitulevaisuudessa. ”Sähkömarkkinoille tulee yhä käytetään pitkälle kehitettyjä laskenta-algoritmeja. enemmän ennakoimatonta tuotantoa, joten sähkön ja lämmön yhteistuotanto on mahdollinen keino lisätä joustavuutta myös säh- Tuotanto ja kulutus halutaan tasapainoon kömarkkinoilla – ja kaukolämmön kulutuksenjousto mahdollis- Fortum puolestaan haluaa selvittää, voidaanko lämpöä varaa- taa tämän entistä paremmin.” malla saada kaukolämmön kulutus entistä tasaisemmaksi. ”Tässä pyritään luomaan avoimen kaukolämpöverkon kon- Antilan mukaan Fortumilla on parhaillaan muitakin hankkeita, joissa on pilotoitu energiankulutuksen ohjaamista. septi. Samalla edistetään sellaisten energiamarkkinoiden syn- Näistä ensimmäinen valmis tuote on vuoden 2012 syksyllä tyä, jotka ovat markkinaehtoisia ja joilla hinta ohjaa kulu- markkinoille tuotu Fortum Fiksu, joka on suunnattu sähköläm- tusta”, sanoo teknologiapäällikkö Heli Antila Fortum Oyj:stä. mitysasiakkaille. KUVA: FORTUM OYJ Teknologiapäällikkö Heli Antilan mukaan pilottihankkeella selvitetään, voidaanko lämpöä varaamalla saada kaukolämmön kulutus entistä tasaisemmaksi. 20 kita 3/ 2015