KITA 3/2015 - Page 21

”Kun lämmitystä vähennetään, kestää kauan, ennen kuin lämpötila huoneistoissa laskee”, Aho arvioi. ”Puutalot varaavat energiaa heikommin, mutta pilottihankkeessa mukana olevissa kiinteistöissä systeemi toimii hyvin.” Ahon mukaan pilottikohteet valittiin ensi sijassa sillä perusteella, että ne sijaitsevat Fortumin kaukolämpöverkon alueella. ”Huoneistokohtaisten mittaustietojen avulla varmistetaan, että asunnoissa ei tule liian kuuma tai liian kylmä. Käytän- nössä lämpötilan muutokset asunnoissa ovat kohtalaisen pieniä.” ”Pilottihankkeessa seurataan myös sitä, millä tavoin asukkaat kokevat lämmön varaamisen.” Mittaustietoa kerätään Si-Tecno Oy:n antureilla, jotka välittävät tiedot eteenpäin radioteitse. Kysyntäjousto-pilottihanke käynnistyi TA-Asumisoikeus Oy:n kerrostaloissa Espoossa 16. maaliskuuta 2015. Järven- 3/ 2015 kita 19