KITA 3/2015 - Page 20

LAJISSAAN TIETTÄVÄSTI maailman ensimmäistä kauko- tihinnan. Tähän asti kaukolämmön hinta on yleensä ollut vakio lämmön Kysyntäjousto-hanketta tällaisella konseptilla pilotoi- joka tunnille. daan TA-Asumisoikeus Oy:n neljässä ja Järvenpään Mesta- Kun energiayhtiöltä on saatu hintaennuste seuraaville tun- riasuntojen kuudessa asuinkerrostalossa Espoossa ja Järven- neille, kiinteistön lämmitystä ohjaava järjestelmä laskee, millä päässä. tavoin kiinteistöä kannattaa lämmittää. Asiaan vaikuttavat hin- Periaatteena on, että kerrostaloihin varataan hinnaltaan edullista kaukolämpöä ja hyödynnetään se silloin, kun energia on kalliimpaa suuren kysynnän vuoksi. Kaukolämmön tuottajana hankkeessa on Fortum Oyj. Hankkeessa yhteistyökumppanina oleva järjestelmäsuunnittelija Pandia Oy on jo aiemmin pilottivaiheeseen tulleen nan lisäksi odotettavissa olevat sääolot sekä kiinteistön ominaisuudet, muun muassa lämmönvaraavuus. ”Asukkaan kannalta huoneiston asumisolot pysyvät koko ajan hyvinä, mutta lämmitys on taloudellisempaa”, Aho tiivistää tavoitteen. ”Kun vaihtuva hinta on edullinen, kiinteistöön kannattaa