KITA 3/2015 - Page 17

Innotalon yläkerroksiin on jo muuttanut Warner Music. Saneeratut sisätilat on suunniteltu monikäyttöisiksi toimisto- ja edustustiloiksi. ”Osa muuttaa alkukesällä, mutta heidänkin tilansa ovat valmiit. Kiinteistössä on vielä muutamia pienempiä tiloja vapaana ja kysyntä niihin on ollut vilkasta.” ”Remontin yhteydessä uusittiin myös ylimmän kerroksen ilmanvaihtokonehuone ja kiinteistössä siirryttiin kaukojäähdytyksen käyttöön. Peruskorjatulla alueella huonejäähdytys toteutettiin vyöhykekohtaisin jäähdytyspalkein.” Mikkolan mukaan saneeraustyöt onnistuivat hyvin. Jonkin verran asioita vaikeutti se, että suuri osa talosta oli koko remontin ajan toimistokäytössä. ”Kaikesta ennakkovarautumisesta ja suojaustoimenpiteistä huolimatta rakentamisesta aiheutuu aina jonkun verran haittaa muille kiinteistössä toimiville. Meluavimpia työvaiheita pyrittiin sijoittamaan virka-ajan ulkopuolelle. Lisäksi osa työvaiheista toteutettiin sellaisin menetelmin, että niistä aiheutuva melu saatiin mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi”, Mikkola toteaa. 3/ 2015 kita 15