KITA 3/2015 - Page 16

KIINTEISTÖSSÄ TAPAHTUU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LIIKEKIINTEISTÖJÄ UUSITAAN JOUSTAVIKSI JA TOIMIVIKSI TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Vanhojen liiketilojen saneerauksessa ja modernisoinnissa tarvitaan hyviä suunnitelmia ja ammattitaitoista toteutusta. Innotalon saneerauksessa uusista tiloista tehtiin entistä joustavampia. Hankkeen ykkösvaihe valmistui Helsingin Kampissa keväällä 2015. NYKYISIN VARSIN tavallista, että remontoitavien liikekiin- teistöjen talotekniikka vaatii paljon uusimista. Järjestelmien modernisointi on aiheellista sekä energiansäästön että elinkaariajattelun näkökulmasta. Kaikessa rakentamisessa on tänä päivänä paljon enemmän teknisiä järjestelmiä kuin vaikkapa 15 vuotta sitten. ”Usein ta