KITA 3/2015 - Page 10

KUVA: JOUNI KOISO-KANTTILA Lähiökerrostalojen peruskorjaaminen, tekninen uudistaminen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen – julkisessa keskustelussa puidaan nyt konsteja, joilla lähiöt voitaisiin pelastaa. Täydennysrakentaminen nähdään keinona, jonka avulla voidaan puuttua myös lähiöiden ongelmakohtiin, niin toiminnallisiin, sosiaalisiin, ekologisiin kuin kaupunkikuvallisiinkin. KORJAUSTOIMENPITEET KUITENKIN maksavat, eikä val- tiolla tai kunnilla ole sanottavasti rahaa seitsemän laihan vuoden jälkeen. Yhdeksi houkuttelevaksi kustannusten rahoittamisen vaihtoehdoksi on muodostunut lisärakentaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun korjauksen yhteydessä rakennetaan lisää myytäviä tai vuokrattavia kerrosneliömetrejä taloyhtiölle, voidaan korjaustoimenpiteiden kuluja kattaa lisärakentamisesta saatavilla tuloilla. Laskelmien mukaan kaupunkien keskusta-alueilla, missä asuntojen neliöhinnat ovat korkeimpia, voi taloyhtiö jopa tehdä voittoa lisärakentamisen avulla. Lähiöissä maltillisella lisärakentamisella tuskin katetaan kaikkia taloyhtiön peruskorj ]\