KITA 3/2014 - Page 57

KUVA: BASF BASF JULKISTAA MAAILMANLAAJUISEN MASTER BUILDERS SOLUTIONS® -RAKENNUSTUOTEMERKIN EUROOPASSA BASF TUO markkinoille uuden maailmanlaajuisen Master seen, laasteihin, valamiseen, betonin suojaamiseen ja korjaa- Builders Solutions -tuotemerkkinsä Euroopan rakennusteollisuu- miseen. delle. Maailmanlaajuinen tuotemerkki vahvistaa BASF:n alalle Yhtenäisen tuotemerkkinsä avulla BASF kokoaa eri puolilta suuntautumista ja korostaa yrityksen sitoutumista asiakkaan maailmaa saamansa asiantuntemuksen yhteen. Siten myös tarpeiden mukaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen niin paikalliset organisaatiot hyötyvät tämänhetkistä huipputa- sanotulla yhden luukun periaatteella. soa edustavista ratkaisuista. “Markkinatilanne Suomen raken- Master Builders Solutions® hyödyntää useita menestyviä nusalalla on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. tuotemerkkejä, kuten Master Builders , Glenium ja Ucrete . Master Builders Solutions® -tuotemerkin avulla saamme käyt- ”Nyt lanseerattava maailmanlaajuinen tuotemerkki on jat- töömme koko BASF:n tiedon ja kokemuksen yhdenmukaisesti”, koa yli satavuotiselle rakennuskemikaalien ja ratkaisujen