KITA 3/2014 - Page 54

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HYVÄ SISÄILMA ON JOKAISEN KERROSTALOASUJAN OIKEUS Fiksu ikkunaremontti sisältää aina ilmanvaihdon saneerauksen Iäkkään kerrostalon ilmanvaihto rakentuu tyypillisesti poistopuhaltimesta ja huoneistokohtaisista poistoventtiileistä. Muutaman kerran päivässä ilmanvaihto on tehostettu. Muina aikoina se on ns. perustasolla. Riittävään korvausilmaan ei useinkaan ole kiinnitetty huomiota. Korvausilmareittinä toimivat mm. ikkunat. ”Haluamme, että kerrostalojen asukkaat voivat nauttia paremmasta sisäilmasta”, Tiivituote Oy:n myyntipäällikkö Jerkko Eskelinen sanoo. IKKUNASANEERAUKSEN YHTEYDESSÄ korvausilman vät Tiivi Inventistä tehokkaan kokonaisuuden”, Eskelinen koros- saanti ikkunoista loppuu tiiviiden ikkunoiden ansioista. Koska taa. ”Saamamme asiakaspalaute on ollut niin hyvää, että poistopuhaltimen teho on usein ylimitoitettu ja ilmanvaihto uskomme Inventin tuovan apua moneen kerrostaloon tulevai- väärin säädetty, niin korvausilmaa imetään talon rakenteista, suudessa”, Eskelinen hymyilee. viemäristä ja naapurista mikä aiheuttaa epämiellyttävien hajujen leviämistä. Tiivi Inventin myötä kerrostalon asumismukavuus paranee huomattavasti. Ilmanvaihto ja lämpötila pysyvät tasaisina, kun Uusien tuloilmaikkunoiden avulla korvausilmaa saadaan ilma tulee asuntoon venttiileistä oikealla nopeudella ja poistuu huoneistoihin hallitusti. Tehokkaan poistoilman vuoksi venttii- oikein ilmanvaihtokanavan kautta ulos. Invent tunnistaa milloin lejä kuitenkin suljetaan vedon tunteen vuoksi. Tämä aiheuttaa ilmastointia tulee lisätä, milloin vähentää ja esimerkiksi sen, vetoa niissä asunnoissa, joissa venttiilit ovat auki ja edelleen jos ikkuna on auki. Se myös ottaa huomioon eri käyttäjien toi- epämiellyttäviä hajuja niissä asunnoissa, joissa venttiilit on sul- minnan – yhden asunnon sulkema venttiili ei vaikuta muihin. jettu. Lisäksi korkean rakennuksen ylimpiin kerroksiin muodos- Ilmanvaihdon optimoinnin myötä taloyhtiö säästää valtavasti tuu helposti ylipaine, mikä saattaa aiheuttaa ikkunoiden väliti- energiaa, joka näkyy jokaisen asukkaan lompakossa. lan huurtumista. ”Vuosien varrella olemme törmänneet tähän ongelmaan paljon. Kaikki luulivat, että syy vetoon, hajuihin ja huurtumi- Tiivi Invent -ratkaisu soveltuu kerrostaloihin, joissa on koneellinen poistopuhallus, mutta ei koneellista tuloilmaa. Tiivi on ikkunasaneerauksen edelläkävijä Suomessa. Tiivi seen oli uusissa ikkunoissa. Siksi tutkimme asiaa ja kehitimme asentaa uudet ikkunat noin 10 000 asuntoon vuosittain ratkaisun, joka ehkäisee tämän ongelman”, kertoo Tiivi Invent 10 vuoden asennustyön takuulla. Tiivillä on ainoana Suo- -palvelun myyntipäällikkö Jerkko Eskelinen. messa valtakunnallinen sertifioitu ISO9001 asennuspalvelu. ”Tuloilmaikkuna, älykäs poistopuhaltimen ohjaus, huolellinen säätö ja etähallinta sekä huolto- ja ylläpitopalvelu teke52 kita 3/ 2014 Lisätietoja: www.tiivi.fin/invent