KITA 3/2014 - Page 53

MOLOKDOMINO -SYVÄKERÄYSSÄILIÖIDEN YHTEISKÄYTTÖ MENESTYS RAUMALLA Kahden eri taloyhtiön yhteiskäytössä palvelevat MolokDomino-syväkeräyssäiliöt ovat osoittautuneet menestyksekkääksi ja kustannuksia säästäväksi jätehuoltoratkaisuksi Raumalla. Siistit säiliöt takaavat asuinmukavuuden, ja Molok säiliöiden avulla kaikkien kierrätyslajikkeiden talteenotto sujuu mallikkaasti ja siististi. Isännöitsijä Mika Osmosen esittelemä, siisti MolokDomino-säiliöryhmä Rauman Syväraumankadulla palvelee kahden taloyhtiön yli 60 huoneistoa. LÄNSI-SUOMEN OP-ISÄNNÖINTI ja Taloushallinto Oy Kaksi taloyhtiötä kerää kimppasäiliöön isännöi noin kahtasataa kerros- ja rivitalokohdetta eteläi- Uutena, edelleen asukkaiden kustannuksia säästävänä asiana sessä Satakunnassa: Raumalla, Eurassa, Eurajoella ja Pyhä- Raumalla on kokeiltu Syväraumankadulla ja Kaivopuistontiellä rannassa. Pääosa 10 isännöitsijän huolehtimista kohteista on MolokDomino-säiliöryhmiä, jotka ovat kahden eri taloyhtiön asunto-osakeyhtiöitä. yhteiskäytössä. Jätehuolto on yksi menoista, joissa taloyhtiöissä hae- ”Kokemuksemme ovat varsin hyviä. Asukkaat ovat oppi- taan nykyään säästöjä. Oman haasteensa Rauman seudulla neet kierrättämään selkeiden opasteiden avulla eri lajikkeita aiheutti poltettavan energiajätteen erottelun aloitus sekajät- hyvin, ja jopa kannustavat toisiaan. Siisti säiliö pitää myös teestä vuodenvaihteessa. Monessa taloyhtiössä pinta-astioi- ympäristön siistinä, eikä säiliöiden lukitsemisvaihtoehtoa ole den määrää oli vaikea kasvattaa vielä yhdellä tilaongelmien tarvinnut toteuttaa”, Mika Osmonen kertoo. vuoksi. Vuoden alusta jäteastioiden tyhjennysvastuu siirtyi myös energiajätteen osalta Rauman kaupungin hoidettavaksi. Par- MolokDomino järjestelmällä kierrätetään haillaan kaupungin jätehuoltolaitoksen ja isännöitsijän kanssa tilaa säästäen optimoidaan MolokDomino säiliöiden tyhjennysvälit 1–4 vii- Tutut, pyöreät MolokClassic -säiliöt ovat olleet suo ͥ