KITA 3/2014 - Page 48

HÄIRITSEVÄ ELÄMÄ VAROITUKSEN PERUSTEENA TEKSTI: ESSI AUNOLA YHTIÖLAKIMIES / TALOASEMA OY KUVA: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Hallituksen puheenjohtajan tavatessaan asunto-osakeyhtiön asukas kertoo, että hänen seinänaapurinsa aiheuttaa jatkuvasti häiriöitä: päivisin perheen koira ulvoo tuntikausia ja vanhempien poissa ollessa poika järjestää meluisia juhlia. Häirikkönaapureista täytyy heti päästä eroon! ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ JOKAISEN asukkaan ja muutenkin noudattaa, mitä järjestyksen säilymiseksi on tar- osakkaan tulee ottaa huomioon muut kiinteistön käyttäjät. Esi- peen. Tiettyjen yhteisöasumiseen liittyvien velvoitteiden rikko- merkiksi vastikkeet ja muut maksut tulee suorittaa yhtiölle ajal- minen, kuten yllä kuvattu meluhaitan aiheuttaminen, voi jopa laan, huoneistoa tulee hoitaa huolellisesti ja kiinteistöllä tulee oikeuttaa yhtiökokouksen ottamaan huoneiston yhtiön hallintaan. Ihmiset kuitenkin kokevat haitat kovin eri tavoin, ja joskus hallitukselle ja isännöitsijälle tulevat valitukset häiriöistä voivat olla liioittelevia tai jopa kokonaan turhia. Yleistä on sekin, että häiriöistä syytetään erehdyksessä väärää tahoa, koska esimerkiksi äänet saattavat kulkeutua toisiin huoneistoihin yllättäviä reittejä pitkin. Millä tavoin hallituksen tulisi reagoida häiriöilmoituksiin? Varoitus ennen hallintaanottopäätöstä Hallintaanottomenettely käynnistyy aina kirjallisen varoituksen antamisella. Varoitus annetaan osakkaalle, lisäksi se on toimitettava tiedoksi mahdollisille huoneiston käyttöoikeuden saaneille (esim. vuokralaiselle tai vastikkeettoman käyttöoikeuden saaneelle). Tiedoksiantamisen on tapahduttava todistettavalla tavalla, yleensä on varminta toimittaa varoitus haastetiedoksiantona. Varoituksesta on aina käytävä ilmi, millä perusteella se on annettu. Siinä on myös mainittava mahdollisuudesta ottaa osakehuoneisto yhtiön hallintaan. Varoituksen tarkoituksena on antaa mahdollisuus oikaista laiminlyönti tai muu moitittava menettely. Yhtiökokous voi päättää huoneiston hallintaanotosta vasta, jos oikaisua ei varoituksen jälkeen viivytyksettä tapahdu. Yksi varoitus riittää. Varoittamisesta tulee aina tehdä päätös hallituksessa; isännöitsijä ei voi yksin päättää varoituksen antamisesta. Hallitus 46 kita 3/ 2014