KITA 3/2014 - Page 26

KIINTEISTÖNHUOLLOSSA TARVITAAN YKSITYISKOHTAISIA SOPIMUKSIA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: L&T 24 kita 3/ 2014