KITA 3/2011 - Page 63

RAKENNUTTAJAKONSULTIN SILMÄTERÄ – LINJASANEERAUS TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: UUDENMAAN PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY Helsingin Töölössä on käynnissä kahden seitsenkerroksisen talon mittava linjasaneeraus. Miljoonahankkeen onnistuminen on haluttu varmistaa palkkaamalla rakennuttajakonsultti työn valvojaksi ja johtajaksi. TEE-SE-ITSE-KULTTUURI ISTUU syvällä suomalaisissa, ”Toki projekti voi onnistua näinkin, mutta täyttä varmuut- mutta rakentamiseen ja remontointiin liittyvissä asioissa tä- ta rakentajien, käytettyjen materiaalien, työn laadun ja kustan- mä ei aina ole hyvä asia. Nykypäivän työmaalla ei enää nusten optimaalisesta suhteesta ei välttämättä saada. Jos ra- pärjätä mutu-fundeerauksella ja tulitikkuaskipiirustuksilla, sik- kennuttajakonsultti olisi ollut mukana hankesuunnittelusta läh- si rakennuttajakonsultin käyttö onkin jo selviö isommilla ra- tien, esimerkiksi kokonaiskustannukset olisivat saattaneet olla kennustyömailla. pienemmät.” ”Taloyhtiöiden saneerausurakoissa rakennuttajakonsultin käyttö on tähän saakka ollut vähäisempää, mutta hyvää Kulttuurin muutos edessä vauhtia käytäntö alkaa vakiintua. Käytön lisääntymiseen on Taloyhtiöissä ei välttämättä siis tiedetä, mistä jäädään paitsi. selkeä syy: materiaalit ja rakennusvaatimusten muutokset Koskelan mukaan tilanne paranee vain tiedottamalla parhais- vaativat erikoisasiantuntemusta, jota isännöitsijöillä tai talo- ta käytännöistä ja onnistuneista urakoista: yhtiöiden hallituksilla ei normaalisti ole”, Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Koskela arvioi. Uudenmaan Projektinjohtopalvelut, tuttavallisemmin UPJ, ”Aidot käyttökokemukset kirkastavat kokonaiskuvaa taloyhtiön edunvalvonnasta ja auttavat isännöitsijöitä paremmin tunnistamaan tarjottavien palvelujen edut. Rakennuttajakonsultin on ollut vetämässä pääkaupunkiseudulla noin 15 kerrosta- puolueettomuus ja riippumattomuus muista urakkaan sidotuis- lon ja vajaan 20 erillistalon linja- ja märkätilakorjauksia. ta toimijoista on ensiarvoisen tärkeä etu taloyhtiölle”, hän painottaa. Mutta miten rakennuttajakonsultti sitten valitaan? Koskela Miljoonia pelissä Tälläkin hetkellä UPJ:llä on vastuullaan useita linjasanee- kertoo, että rakennuttajakonsultin hankkimiseen ei välttämättä raushankkeita, joista laajin on As Oy Töölönkatu 35:n urak- tarvita erikoisen suuria lähtötietoja. Tarvittaessa hankintaneu- ka. Siinä korjataan Töölönkatu 35:n ja Ruusulankatu 8:n vottelut voidaan käynnistää rakennuttajakonsultin kanssa alus- ()͕