KITA 3/2011 - Page 60

EI KAHTA SAMANLAISTA PÄIVÄÄ ISÄNNÖITSIJÄN TYÖ ON MAINETTAAN PALJON MONIPUOLISEMPI TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SINI PENNANEN Isännöitsijäkolmio Oy:n asiakkuuspäällikkö, isännöitsijä Miika Pyykkönen näkee, että isännöitsijätoiminnassa kehitys on ollut voimakasta viime aikoina. Esimerkiksi sähköisen viestinnän käyttö on lisääntynyt huomattavasti, mikä näkyy koko ajan kasvavana sähköpostimääränä. Samaten taloyhtiöiden kotisivujen käyttäminen tiedottamista tukevana formaattina lisääntyy − niin taloyhtiöiden omissa asioissa kuin myös erilaisten suurempien peruskorjaushankkeiden tiedottamisessa, jolloin nämä palvelevat varsinkin taloyhtiön ulkopuolella asuvia sijoittajaosakkaita. nen on lisännyt työmäärää selkeästi, koska osakkaat saneeraavat huoneistojaan nykyisin melko paljon ja osakkaiden tekemiin huoneistoremontti-ilmoituksiin perehtyminen sekä tarvittavan valvontatyön järjestäminen vaatii aina oman aikansa. Toimistollamme on käytössä sähköinen huoneistoremonttiilmoitusjärjestelmä ja remonttiarkisto, jotka helpottavat oleellisesti ilmoitusten käsittelyä, valvontatyön organisointia ja dokumentointia.” Samassa talossa Pyykkönen itse on toiminut alalla reilun yhdeksän vuotta − ja koko tuon ajan Isännöitsijäkolmio Oy:n palveluksessa. Mies tuli taloon apulaisisännöitsijän hommiin ja sai jo tuolloin varsin kattavan käsityksen alasta ja isännöitsijän toimenkuvasta. Samoissa kuvioissa on viihdytty siitä lähtien, eikä aika ole tul- ”MYÖS SÄHKÖINEN laskutus sekä arkistointi ovat lisäänty- neet huomattavasti”, Pyykkönen toteaa. Lisäksi huomattavaa muutosta on tapahtunut hallinnollisen lut pitkäksi. Pyykkönen on kuitenkin huolissaan alan ukkoutumisesta ja usein puisevana näyttäytyvästä julkisuuskuvasta. Hänen mu- ja teknisen isännöinnin roolien selkeyttämisellä ja eriyttämisel- kaansa ala tarvitsisi selkeästi kasvojenkohotuksen, koska vali- lä. Tässä takana on kehitys, jossa pääkaupunkiseudulla kiin- tettavan usein isännöitsijän toimenkuva rinnastetaan syystä tai teistöjen kasvava perus