KITA 3/2011 - Page 56

UPONORIN TEHTAALLA MERKITTÄVÄ LED-VALAISTUKSEN PILOTTIHANKE Lahtelainen Elcool Oy on toteuttanut Uponor Suomi Oy:n tehtaalla Nastolassa merkittävän valaistusuudistuksen ja pilottihankkeen LED-tekniikalla. Parin tuhannen neliömetrin teollisuushallin valaistus muutettiin lokakuussa kokonaan LED-pohjaiseksi. Projekti on lajissaan ensimmäisien joukossa suomalaisessa teollisuudessa, ja sen tuloksia seurataan tarkasti. Tavoitteena on säästää energiaa, parantaa valaistustehoa ja vähentää huoltotarvetta. KUUSI METRIÄ korkean tehdassalin katossa valoa antamas- toivotusti, on mahdollista, että kaikki Nastolan tuotantotila- sa on vanhojen loisteputkivalaisimien tilalla nyt uudet valaisin- mme siirtyvät portaittain LED-valaistukseen”, kaavailee kiinteis- rungot ja niissä noin 300 LED-putkea, joiden avulla valaisute- töpäällikkö Mikko Laapio. ho tuplattiin 150 luksista 300 luksiin. Osastolla valmistetaan LED-putket kuluttavat energiaa 50–70 prosenttia vähem- muovisia vesiputkia. Työntekijät pääsivät vaikuttamaan siihen, män kuin perinteiset loisteputket. Putkien käyttöikä on merkittä- millainen valon kovuusaste valittiin ja ovatkin Uponorin Nasto- västi loisteputkien kestoa pidempi. Uponorilla loisteputket on lan tehtaiden kiinteistöpäällikkö Mikko Laapion mukaan olleet jouduttu vaihtamaan vuosittain, mutta nyt vaihtoväli voi kas- tyytyväisiä uudistukseen. Vanha tehdasvalaistus ei vastannut vaa jopa neljään vuoteen. tämän hetken tarpeita.   Haastavat olosuhteet Loisteputket poistumassa EU-säädösten myötä Sekä Elcoolilla että Uponorilla seurataan mielenkiinnolla, mi- ”Tämä oli meille ensimmäinen LED-valaistusurakka, jossa myös ten LED-valoputket vastaavat tehdashallin korkeiden lämpöti- valaisinrungot uusittiin. Vastaavia ei ole Suomessa teollisuus- lojen haasteeseen. Kun muovin sulatusprosessissa lämmintä tiloihin vielä juurikaan tehty”, kertoo Jani Salo Elcool Oy:ltä. saattaa olla parisataa astetta, niin katonrajassakin sitä on hel- Mielenkiinto LED-valaistusratkaisuja kohtaan kasvaa Salon mu- posti noin +35°C ja kesäkuumalla enemmänkin. Salissa valot kaan teollisuudessa nopeasti, sillä EU-direktiivin myötä perin- palavat yötä päivää.”Jos pääsemme LED-putkien kanssa näis- teisten paksujen loisteputkien valmistus päättyy vuonna 2012. sä oloissa neljän vuoden vaihtosykliin ja valaistusteho säilyy, Tilalle on etsittävä energiatehokkaampia vaihtoehtoja. niin olemme tyytyväisiä”, summaa Mikko Laapio. EU-säädösten aiheuttamat paineet ja tarve säästää ener- Elcoolin Jani Salon mukaan LED-putket pienentävät osal- giaa motivoivat myös Uponorin päätymis 0