KITA 3/2011 - Page 53

TA + Pneumatex + Heimeier = TA Hydronics TA (TOUR & ANDERSSON) perustettiin 1879 nimellä AH Andersson. TA, jonka tuotantolaitos sijaitsee Ljungissa, Ruotsissa Länsi-Götanmaalla, keksi ja patentoi linjasäätöventtiilin jo vuonna 1955. Nykyään TA on vesipohjaisten järjestelmien perussäädön markkinajohtaja kautta koko maailman. Sveitsiläinen Pneumatex, joka on perustettu 1909, kehitti vuonna 1955 ensimmäisen suljetun paisunta-astian. Siitä lähtien se on valmistanut korkealaatuisia paisunta-astioita ja -järjestelmiä sekä lian- ja ilmanerottimia. Heimeier on saksalainen yritys, jolla on 80 vuoden kokemus patteriventtiileistä, termostaateista ja käyttöveteen tarkoitetuista tuotteista. 1960-luvulla huonelämpötilasäätö sai uuden standardin kun Heimeier toi markkinoille nestetäytteisen termostaattianturin. Sitten kuvaan astui IMI, joka osti Tour & Andersson Hyd- Jorma Kukkonen, Suomen tytäryhtiön toimitusjohtaja, to- ronicsin vuonna 1997. IMI oli jo aiemmin ostanut saksalaisen teaa että yhtiön asiakkaat joutuvat työssään suunnittelemaan, Th. Heimeier -nimisen, lähinnä patteriventtiileitä valmistavan asentamaan ja huoltamaan kaikentyyppisiä rakennuksia. Näi- yrityksen. Nämä kaksi yhdistettiin IMI Indoor Climate -yrityk- den kiinteistöjen yhteinen nimittäjä on käyttäjien energiatehok- seksi. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut kovin toimivaksi mallik- kuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät korkeat vaatimukset: si ja niinpä jo parin vuoden kuluttua palattiin alkuperäisiin nimiin eli Tour & Anderssoniin ja Heimeieriin. IMI:n sisäisessä ”osastojaossa” jatkettiin kuitenkin IMI Indoor Climaten alla. ”Jokainen järjestelmä on yksilö ja jokaisella on yksilölliset tarpeet. Me pystymme tarjoamaan ratkaisut niihin ja meillä on kyky hoitaa nämä aina vain lisääntyvät vaatimukset”, Kukkonen lupaa. ”Tähän värvättiin 2007 Pneumatex-niminen sveitsiläinen yritys ja uskoisin, että tästä lähtien yhdistymistä saman nimen Kulutus kuriin alle on mietitty”, Huuhtanen taustoittaa fuusion aikataulua. TA Hydronics aikoo toimia suunnannäyttäjänä LVI-alalla, jossa on vuosien saatossa päässyt syntymään nykytilanteessa kes- Heimeier paremmin hyllyille tämätön energian tuhlaamisen kulttuuri. Reijo Huuhtanen to- Suomessa fuusion johdosta ei odoteta mitään erityisen dra- teaa, että tilanne on äitynyt pahaksi vähitellen ja ikään kuin maattista tapahtuvaksi. Uutta nimeä sisäänajetaan kesästä al- varkain: kaen ja todennäköisesti Heimeier-tuotteet tulevat tässä yhtey- ”Alan toimijat valmistavat lähinnä vain tietyn osa-alueen dessä aiempaa paremmin esille. Huuhtanen toteaa, että tietty- tuotteita ja yksittäinen toimija ei välttämättä hallitse tai ei väli- jä päällekkäisyyksiä tuoterepertuaarissa on olemassa. tä kokonaisuudesta. Riittää, kun oma tuote käy kaupaksi. Rat- TA Hydronics aloittaa suoraan huipulta – yritykseen kasautunut asiantuntemus, tuotteet ja tietotaito tekevät siitä maailman johtavan vesipohjaisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestel- kaisut voivat tästä syystä olla päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia”, Huuhtanen pohtii. Ison laivan suunnan kääntäminen vie aikaa, eli kiinteistö- mien erityisosaajan. TA Hydronics on osaava partneri esimer- puolen LVI-järjestelmiä ei saada vihreiksi ihan hetkessä – vaik- kiksi projekteissa, joissa halutaan tuottaa miellyttävä ja viihtyi- ka takana olisi kuinka paljon hyvää tahtoa. Huuhtanen näkee, sä sisäilmasto mahdollisimman pienin energiakustan