KITA 3/2011 - Page 48

LINJASANEERAUKSEN SOPIMUSHALLINTA TEKSTI: ILKKA KOIVISTO, ASIANAJAJA, ASIANAJOTOIMISTO JURIDIA OY Linjasaneerauksen erottaa tavanomaisesta ammattiurakoinnista yksi merkittävä tekijä eli asukkaat. Sama koskee muita urakoita, joissa tilaajana on asuntoyhtiö. Asiaa voisi kuvata siten, että tällaisissa hankkeissa tilaajia ovat asuntoyhtiön lisäksi kaikki sen asukkaat. Tämän lähtökohdan tulee heijastua kaikkiin hankkeen sopimuksiin. SAMALLA ON kuitenkin muistettava, että asuntoyhtiön on laajuus, rahoitus, suunnittelun toteutus, urakkamuoto, urakan omiin sopimuskumppaneihinsa päin puhuttava ainoastaan yh- kilpailutustapa sekä tavat, joilla asukkaat saadaan parhai- dellä suulla. Urakoiden sujuvan läpiviennin kannalta tämä on ten sitoutumaan hankkeen läpivientiin. Hyvä hankesuunnittelu olennaista. Käytännössä tilaajan tulisikin jo hankesuunnittelu- edellyttää lähes poikkeuksetta kokeneen rakennuttajakonsultin vaiheessa miettiä vaihtoehdot siihen, miten asukkaiden aktiivi- hankkimista avustamaan asuntoyhtiötä mahdollisimman var- suus saadaan parhaiten edesauttamaan koko hankkeen toteu- haisessa vaiheessa. Paras tapa kokeneen ammattilaisen löytä- tumista. miseen on referenssien läpikäynti. Olennaista on huomioida henkilöreferenssit. Hankkeen vievät läpi kokeneet henkilöt, ei- Hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaihe vät kokeneet yhtiöt. Kokeneen rakennuttajakonsultin valinta on Hankesuunnitteluvaihetta voidaan pitää saneeraushankkeen myös ensimmäinen askel siinä, miten asuntoyhtiön hallitus var- onnistuneen läpiviennin kannalta hankkeen tärkeimpänä vai- mistaa hankkeen asianmukaisen läpiviennin oman vastuunsa heena. Tällöin päätetään alustavasti muun muassa hankkeen kannalta. 46 kita 3/ 2011