KITA 3/2011 - Page 45

KUVA: PHOTODISC MIKÄ ON KIINKO? KIINKO ON yhteisnimi vuonna 1978 perustetulle Kiinteistö- alan Koulutuskeskus Oy:lle ja 1989 perustetulle Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. KIINKO TARJOAA lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammat- titutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville henkilöille. Koulutusta järjestetään myös yrityskohtaisina tai räätälöityinä toteutuksina. Koulutuksien kohderyhmään kuuluvat muun muassa toimihenkilöt, asiantuntijat ja yritysten johtohenkilöt. KIINKON KOULUTUSALUEITA ovat isännöinti ja asumi- nen, taloushallinto, rakennuttaminen ja suunnittelu, kiinteistönvälitys ja -arviointi, käyttö ja ylläpito ja kiinteistöliiketoiminta. MUITA PALVELUITA ovat osaamisen kehittämiseen liittyvät konsultointipalvelut, tilavuokraus ja henkilöstövalintapalvelut. YLEINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ toteutetaan Kiinko- merkin alla, joka on myös virallinen Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen aputoiminimi. 3 / 2011 kita 43