KITA 3/2011 - Page 44

Ratkaisuna selvitysryhmä ehdottaa, että vastuu kiinteistös- ”Ennakoivuus- ja strategiaosaamista puuttuu vielä. Sama- tä jaettaisiin eri tehtäviin erikoistuneiden isännöintitiimin jä- ten kehitettävää on energiatehokkuuskysymysten ja kunnossa- senten kesken. Vastaavasti pienimpien yritysten kannattaa pidon hallitsemisessa, kuten myös riskien hallinnassa ja turval- verkostoitua ja muodostaa monialaisia kiinteistöpalveluver- lisuuden parantamisessa.” kostoja. Liisa Kallio ja Katja Järvi näkevät selvitysraportin ajatuksissa paljon järkeä ja huomauttavat, että koulutusta näihin Hallitusten vahvoiksi alueiksi Kaivanto listaa paikallistuntemuksen, asumisviihtyvyyden ja hallituksen perustehtävät. Vuosittain Kiinko järjestää taloyhtiöiden hallitusväelle avoi- kaikkiin osaamisalueisiin on kyllä saatavana – luonnollises- mia kursseja kymmenisen kappaletta, jolloin osallistujia on ti myös Kiinkossa. useista hallituksista. Tilauskoulutuksena hallituksen jäseniä koulutetaan satoja joka vuosi. Arjen agentit Mitkä sitten ovat isännöitsijöiden vahvoja alueita Kiinkon ammattilaisten mukaan? Kallio ja Järvi vastaavat, että isännöitsijät hallitsevat tänä päivänä jo hallinnon sekä talouden hoitamisen  hyvin ja myös korjaushankkeiden hoitamisen perusosaamista löytyy kiitettävästi. Lisäksi korjaushankkeiden hoitamisen perusosaamista löytyy myös kiitettävästi. Kiinko on perinteisesti melkoinen ”isännöintiyliopisto” – sen parinsadan henkilön lisäksi, joka on tällä hetkellä isännöinnin ammattitutkintoprosessissa, Kiinkossa on jatkuvasti Johtavan ammatti-isännöinnin AIT®-koulutuksen eri vaiheessa olevia ryhmiä kolme yhtä aikaa. Isännöinnin koulutus ja tutkinto ITS®-ryhmiä on 3–4 sekä ITS®-TEK-ryhmiä vähintään 2–3 yhtä aikaa menossa. Isännöinnin tutkintokoulutusohjelmissa on siis lähes 500 opiskelijaa, minkä päälle tulevat kaikki isännöintisektorille suunnatut ajankohtaiskoulutukset ja muu lyhytkestoinen koulutus. Hallituksen iltakoulu Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n toimitusjohtaja, Kiinteistöalan Koulutussäätiön rehtori Keijo Kaivanto kertoo, että taloyhtiöiden hallitusten suosikkiteemoja tänä keväänä on ollut useampi. Hallituksia kiinnostavat nyt mm. asunto-osakeyhtiön hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuu ja hyvä hallintotapa. Samaten yhtiökokousmenettely, kunnossapitotarveselvitys ja kiinteistön teknisen kunnon selvittäminen ovat pinnalla myös. Kurssi nimeltä ’Putkiremontti – hallituksen remonttikoulu’ lienee klassikko, joka ei koskaan mene muodista. Keijo Kaivannon mukaan uusi asunto-osakeyhtiölaki on näkynyt kiinnostuspiikkinä: ”Vastuukysymysten esille tuonti ja ennakoivuus lisännyt koulutushalukkuutta”, hän toteaa. Suunnitelmallisuutta lisää! Kaivanto arvioi taloyhtiöiden hallitusten perusosaamisen olevan tällä hetkellä kohtuullisesti hallussa ainakin kerrostaloyhtiöissä, joissa on yleensä ammatti-isännöitsijä. Suunnitelmallisuus hallitustyöskentelyssä ei silti aina ole parhaalla mahdollisella tolalla: 42 kita 3/ 2011 Keijo Kaivanto nimeää päätehtäväkseen onnistumisen organisoinnin.