KITA 3/2011 - Page 43

Juridiikasta linjasaneerauksiin kaiden tarpeisiin. Isännöitsijältä tarvitaan monipuolisen tekni- Tänäkin keväänä suosituimmat aiheet isännöintipuolen koulu- sen osaamisen lisäksi muun muassa talous- ja projektinjohta- tuksessa ovat uusi asunto-osakeyhtiölaki sekä korjausrakenta- misosaamista. minen hankesuunnittelusta aina toteutukseen. ”Esimerkiksi putkiremontit ja muut kiinteistöjen korjaukseen sekä kunnossapitoon liittyvät teemat sekä energia- ja ympäristöasiat ovat jatkuvasti suosittuja”, Järvi lisää. Asunto-osakeyhtiölain kiemuroista Kiinkolla on aina ollut tarjota luentoja, mutta uuden lain myötä lisäkoulutuksia on järjestetty kovasti. Vaikka uudet pykälät tulivat voimaan jo viime kesänä, uuteen lakiin liittyviä asioita puidaan sekä erilliskoulutuksina että tutkintoon tähtäävissä koulutusohjelmissa koulutukseen sisältyvinä jaksoina. Liisa Kallio ja Katja Järvi arvioivat, että ammatissa toimivien isännöitsijöiden perusosaaminen on varsin hyvällä tasolla ja ongelmana onkin uusien ja nuorempien osaajien saaminen alalle. Koulutustarjonta ei kuitenkaan ole esteenä: laadukasta ja monipuolista koulutusta on tarjolla yllin kyllin sitä haluaville nuorille tai jo työelämässä olevillekin, naiset vakuuttavat. Kuninkaantekijät? Tuoreessa Isännöinnin tulevaisuus -selvitysraportissa Kaj Hedvall, Matias Johansson sekä Tuuli Kaskinen ovat pohtineet uuden nousun avaimia. Kolmikon mukaan isännöitsijöiden tulisi pyrkiä ”tekemään asiakkaistaan kuninkaita”, oppia konseptoimaan palveluja paremmin sekä myydä ja markkinoida niitä läpinäkyvin hinnoin. Esimerkiksi korjausrakentaminen voi hyödyttää isännöintiyrityksiä aivan uudella tavalla: isännöitsijät voisivat profiloitua asumisen energiankulutuksen asiantuntijoiksi ja myydä taloyhtiöille energian säästöön liittyviä palveluita. Maaliskuussa asuntoministerille luovutetussa raportissa on paljon mielenkiintoisia ideoita. Eräs ehdotus liittyy asukkaiden ja isännöitsijän välisen yhteistyön parantamiseen säännöllisillä neuvotteluilla ja tulosperusteisella palkkiolla. Isännöitsijän palkkioon voisi tällöin kuulua palkitsemisosa, joka perustuisi työn tuloksiin. Palkitseminen voisi nojata tuloskorttimalliin, joka mittaisi esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä tai energiankulutuksen muutoksia. Taloyhtiölle oma strategia Raportin laatijoiden mukaan juuri isännöitsijän ja asukkaiden tiiviimpi yhteistyö on avainasemassa myös taloyhtiöiden suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Asunto-osakeyhtiötoiminnan osaksi pitäisi ottaa taloyhtiöstrategiat, jotka voisivat olla edellytyksenä myös korjausavustusten myöntämiselle. Lisäksi raportissa pohditaan, että yhden tai kahden hengen isännöintiyritys ei tulevaisuudessa välttäm